Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEPOZYT WIARY

  (łac. depositum powierzone dobro, posiadłość, majątek), Nazwa przyjęta w teologii w XVI w. na określenie treści zbawczego -» objawienia Bożego (przez wcielenie) przechowywanego w Kościele, który jest jej autentycznym interpretatorem (nauczycielski urząd Kościoła).

  1. Nazwy „depozyt" (wiary) użyto w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRESJA

  (łac. deprimo przygniatam), Zaburzenie psychiczne polegające na obniżeniu nastroju, spowolnieniu psycho-ruchowym oraz toku myślenia; dawną nazwą d. jest melancholia.

  Wskutek obniżenia nastroju, różniącego się od niechorob-liwego smutku głębokością, długotrwałością lub brakiem adekwatnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPTUŁA WŁADYSŁAW

  ur. 5 II 1911 w Radomiu, zm. 9 XII 1944 w Litomierzycach (Czechy), Działacz kat., publicysta.

  Podczas studiów prawa na KUL działał 193034 w Odrodzeniu, Sodalicji Mariańskiej i Akcji Kat., a po ukończeniu został 1934 w Warszawie prezesem Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, wicedyr. i członkiem zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPERSONALIZACJA

  (łac. persona osoba), Stan lub proces patologiczny, któremu w początkowej fazie towarzyszy świadomość zmian zachodzących w percepcji własnej -» osobowości.

  Występuje w niektórych nerwicach (najczęściej w psy-chastenii, niekiedy w histerii i in.) i psychozach z objawami zespołu depresyjnego (w psychozie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPUTACI

  (łac. deputatus wyznaczony), Delegaci bpów i kapituł do pol. Trybunału Koronnego, a także do Trybunału Litew., dla pełnienia funkcji sędziowskich; brali udział w rozstrzyganiu spraw, w których jedną stroną była osoba duchowna lub instytucja kośc., a także w sprawach związanych z przestępstwami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOPULACJA

  (łac. depopulatio wyludnienie), Proces zmniejszania się stanu liczebnego ludności w wyniku niedostatku urodzeń, których liczba nie wystarcza do wyrównania strat spowodowanych przez zgony.

  D. w ubiegłych stuleciach była skutkiem głównie epidemii, wojen i klęsk żywiołowych; współcz. tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

  (gr. deon powinność, logos słowo), Nauka o obowiązkach w ogóle, określona po raz pierwszy przez E. Littrégo (1801-81), który nie sprecyzował jej pozyt. aplikacji. Termin ten z czasem zawężono i zastosowano do prawa zawodowego, określając nim powinności wynikające ze statutu lub przyjętego zwyczaju; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGLZM

  (gr. deon powinność, logos słowo), Kierunek w etyce, wg którego nakaz miarodajnego -» autorytetu konstytuuje mor. powinność działania człowieka i zobowiązuje go do jej realizowania (akt ludzki IV); jest zawsze reakcją na eudajmonizm, zabezpieczając bezwarunkowy charakter powinności mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTYCZNA LOGIKA

  (gr. deon powinność, potrzeba), Formalne teorie funktorów powinnościowych, takich jak np. obowiązkowe..., zabronione..., dozwolone...

  Wprawdzie już Arystoteles zajmował się sylogizmami zdań praktycznych typu powinnościowego oraz niejednokrotnie próbowano logicznie scharakteryzować normy lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPELCHTN HENRI SJ

  ur. 28 VI 1822 w Rozenaken (Belgia), zm. 26 V 1900 w Kalkucie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1842 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; 1859 założył misję w Bengálu Zach. (obecnie India), zostając jej pierwszym przełożonym; 1864-71 był rektorem kolegium teol. w Kalkucie, 1872-76 w Bombaju, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry