Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DERENGOWSKI JÓZEF ks.

  ur. 8 HI 1808 w Chełmnie, zm. 3 VII 1848 w Pelplinie, Pedagog.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1833 święcenia kapł. ; był wik. w Koronowie i Krojantach, gdzie zasłynął jako pol. kaznodzieja;

  zostawszy 1836 prof, seminarium duch. w Pelplinie, wykazał się talentem pedagog, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  (pers. darjuz żebrak, wędrowny ubogi), Członek bractwa rel. kierującego się zasadami -> sufizmu (islam); w Iranie i Turcji nazwa pobożnego żebraka lub wędrownego fakira.

  Najstarszym znanym bractwem d. są kadiryci, zał. przez mistyka Abd al-Kadira al-Dżilaniego (1077-1166), jakkolwiek wyprowadzają oni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERESER ANTON OCarm

  Imię zak. Tadeusz od św. Adama, ur. 3 II 1757 w Fahr (n. Menem), zm. 16 VI 1827 we Wrocławiu, biblista i teolog.

  Po studiach teol. w Würzburgu, uwieńczonych doktoratem, wstąpił 1776 do zakonu; 1780 przyjął święcenia kapł.; 1783 został prof, języków wsch., gr. i hermeneutyki bibl. na uniw. w Bonn, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESAKRALIZACJA

  Proces eliminowania elementów sakralnych z przekonań, postaw, struktur organizacyjnych i funkcji religijnych. Jest reakcją na niewłaściwie rozumianą -»• konsekrację świata; w sensie negatywnym przejawia się w -»• laicyzacji, sekularyzacji, a nawet w -* profanacji wartości sakr. (-> sacrum);

  w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /13 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMAŃ

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR); wieś należąca w XVI-XVII w. do Ostrogskich.

  Cerkiew prawosł. Świętej Trójcy i klasztor dla bazylianów (ok. 1630-1821 unickie) ufundowali w XV w. Ostrogscy; 1575 wojewoda kijowski Konstanty Ostrogski sprowadził drukarza lwowskiego Iwana Fiodorowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE SALUTE ANIMARUM

  Bulla cyrkumskrypcyjna, wyd. 16 VII 1821 dla Królestwa Prus.Po Kongresie Wiedeńskim (1815) i stabilizacji granic rząd wszczął 1816 starania o kośc. reorganizację terytorialną Śląska, Prus Zach., Wielkiego Księstwa Pozn., Nadrenii i Westfalii.

  W wyniku porozumienia między rządem prus. (B.G. Niebuhr) a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERNA

  Łac. Darnis, staroż. metropolia w rzym. prowincji Libia I, obecnie wikariat apost. w pn.-wsch. Libii.

  Bpstwo powstało przed Soborem Nic. (325); już ok. 367 występuje jako metropolia dla Libii I z 6 sufr. ; znanych 5 bpów z IV-VI w.; upadło w XII w. po inwazji Arabów; od XIX w. abpstwo tytularne; bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DER BALYZEH

  Papirus z gr. tekstami stałych części mszy, odnaleziony 1907 w ruinach monasteru koptyjskiego w Der Ba-lyzeh k. Asjut (Górny Egipt) przez W.M. Flindersa Petrie, przechowywany w Bodleian Library w Oksfordzie. Tekst, obejmujący 3 folie zapisane majuskułą, powstał w VI-VII w. w kręgu liturgii aleks., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOSITIO MARTYRŮM

  Najstarsze -> martyrologium rzym., zawarte w Chronografie Furiusza Dionizego Filokala (Chronograf z roku 354). Pierwotnie nazwa dnia złożenia do grobu zwłok męczenników chrzęść, (w dniu ich zgonu), wyrażająca przekonanie o przejściowości stanu śmierci.

  D.m. zawiera zgodną z biegiem roku kalendarzowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYCJA

  (łac. depositio złożenie), Kara kościelna pozbawiająca duchownego jego urzędu i -> beneficjum.

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchownych, którzy popełnili cięższe przestępstwa, wyłączano ze stanu duch., pozbawiając ich urzędów i wynagrodzeń kośc, prerogatyw stanu duch. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt

Do góry