Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DĘBOWA ŁĘKA

  Parafia w dekanacie wschowskim w diecezji gorzowskiej. Wieś należała w XV w. do rodu Dębolęckich, którzy 1470 ufundowali w D. kościół św. Jadwigi;

  1510 erygowano przy nim parafię; ok. poł. XVI w. kościół przejęli protestanci, a 1610 odzyskali go katolicy; got., murowany, jednonawowy, z węższym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMAKIRTI

  ur. w Trimalaja (Tirunmalla) w pd. Indiach, zm. w Orisa, Żył w VII w. po Chr., filozof, jeden z 6 wielkich doktorów -» mahajany.

  Pochodził z rodziny bramińskiej; w latach młodzieńczych przyswoiwszy sobie duchową i świecką wiedzę braminów, przeszedł na buddyzm, wywołując rozgoryczenie rodziny, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOWIEC

  Parafia w dekanacie żmigrodzkim w diecezji przemyskiej. Jako wieś istniał prawdopodobnie już w XIII w.; 1349-1945 był miastem.Kościół par. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony 1642, z obrazem patrona z XVII w. w ołtarzu głównym, konsekrowany 1852; przy kościele w XIV-XV w. była szkoła, a w XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARM APALA, Dliarmapalaczarja

  ur. w Kańczi (pd. Indie), Żył w VI w. po Chr., filozof.

  Będąc synem ministra, otrzymał staranne wykształcenie; nawiązywał do poglądów -> Dignagi, a jako jeden z najwybitniejszych -> jogaczarów w Nalandzie prowadził dysputy o naturze poznania ze -> Sthiramatim, jogaczarą z Walabhi ; twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKA TEKLA OSB

  ur. ok. 1824 na Lubelszczyźnie, zm. 11 IX 1886 we Lwowie, Działaczka społeczno-oświatowa.

  Około 1840 w Warszawie zetknęła się z gronem działaczek zw. entuzjastkami, dążących do nowego społeczno-prawnego i obyczajowo-towarzyskiego określenia sytuacji kobiet pol.; przyjaźniła się z przewodniczącą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKI JAN ADRIAN OSB

  ur. ok. 1750 na Mazowszu, zm. po 1800, Pedagog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił na Świętym Krzyżu; 1774-88 był prof, retoryki w podwydz. szkole w Pułtusku, prowadzonej od 1781 przez benedyktynów z Płocka; w tym też czasie uzyskał doktorat z filozofii ; jako wzorowy pedagog poprzez właściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBNO (2)

  Wieś w parafii Maniowy w dekanacie nidzickim w archidiecezji krakowskiej.

  Kościół św. Michała Archanioła istniał już 1335; nowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą słupową, wzniesiony w XV w., ogrodzony jest niskim parkanem z dylów układanych na zrąb, nakrytych gontowym daszkiem siodłowym z 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICA

  Parafie i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wzmiankowana 1326; prawa miejskie 1358-1772 i od 1861.

  Parafię erygowano w 2. poł. XIII w. przy późnogot. kościele św. Jadwigi i Małgorzaty; przekształcony 1705-21, został przebudowany i powiększony w końcu XIX w. ; zniszczony w czasie II wojny świat., odnowiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI LUDWIK ZYGMUNT

  ur. 3 V 1843 W Buchcicach (k. Tarnowa), zm. 25 V 1908 w Krakowie, Publicysta.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; w młodości duży wpływ na jego poglądy wywarł J. Szujski; przekonania kat. ukształtował w nim W. Wielogłowski, z którym od 1865 wydawał czasopismo „Ognisko"; współpracował także z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI WŁADYSŁAW MICHAŁ ks.

  ur. 1853 w Smardzewie (k. Zgierza), zm. 8 III 1911 w Warszawie, Publicysta, filozof, pedagog.

  Po studiach na wydziale hist.-filol. UW uzyskał stopień kandydata nauk na podstawie rozprawy Filochor, historyk ateński (Wwa 1877; opubl. w języku ros. i nagrodzonej złotym medalem); 1874-1901 był stałym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /3 604

  praca w formacie txt

Do góry