Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DIAKON - IKONOGRAFIA

  Na zabytkach przedkonstantyńskich d. przedstawiani są w coloblum, tj. w tunice bez rękawów (malowidło Pochód ofiarnlczy orantki), lub w tunice i paliuszu (złote naczynia liturg.); od VI w. w sztuce zach. w oficjalnym stroju liturg., tzn. w albie, tunice, dalmatyce, stule i manipularzu, a w sztuce wsch. w -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONISA

  Kobieta pełniąca posługi rel. i charytatywne (-> diakonia) w Kościele pierwotnym (I); członkini stow, kobiet zajmująca się działalnością charytatywną (II).

  I. W KOŚCIELE KATOLICKIM — D. W Kościele pierwotnym powoływane były przez apostołów; Paweł Apostoł nazwał Febę d. Kościoła w Kenchrach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT

  Urząd kościelny lub święcenie o charakterze sakramentalnym, które wraz z bpstwem (biskup) i prezbite-ratem (-» kapłaństwo) stanowią 3-stopniową strukturę kapłaństwa hierarchicznego (hierarchia), a także posługa sprawowana przez diakona.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WYCHOWAWCZA

  Zespół planowych działań zmierzających do poznania cech -» osobowości, -> postaw i uwarunkowań środowiskowych wychowanka w celu do-pomożenia mu we właściwym urzeczywistnianiu jego osobistego -> powołania.

  I. W PEDAGOGICE — D.w. jest działem -> wychowawczej psychologii, który w powiązaniu z pedagogiką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON

  (gr. diakonos sługa), W Kościele pierwotnym pomocnik biskupa (I A), zajmujący się głównie roztaczaniem opieki nad ubogimi (dobroczynne duszpasterstwo) i chorymi (-» choroba II, chorych duszpasterstwo);

  w czasach późniejszych — duchowny wyższych święceń przygotowujący się do kapłaństwa; na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON - DZIEJE

  Termin d. występował już w literaturze gr., jednakże nie miał charakteru sakr., podobnie jak w ST, który określał nim sługi dworskie (np. Est 1,10; 6,3.5); również NT nie zawsze używał tego określenia w znaczeniu rei. (diakonia); dopiero w Flp (1,1) d. pełniący określone funkcje w Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /10 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHU'N - NUN

  Właśc. Abu'l-Fayd Thawban, ur. 796 w Ach-mimie (Górny Egipt), zm. 861 w Gizie pod Kairem, muzułm. asceta i mistyk.

  Początkowo studiował medycynę i alchemię; był pod wpływem hellenizmu; podróże do Mekki i Damaszku, podczas których odwiedzał ascetów osiadłych m.in. w Lubban (Antiochia), sprawiły, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIADOCH, Diadochos bp.

  ur. ok. 400, zm. ok. 486, Pisarz ascetycznomistyczny.

  Po 451 byl bpem Photice (Grecja); Focjusz wymienia go wśród ojców Soboru Chalced.; 458 podpisał list bpów Epiru do ces. Leona I ; prawdopodobnie przez pewien czas przebywał w Kartaginie jako więzień uprowadzony przez Wandalów po ich najeździe na Epir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHIMMI

  Nazwa wyznawców religii mających księgi święte wspólne z islamem, czyli przede wszystkim chrześcijan i żydów.

  Po śmierci Mahometa status d. przyznano zaratusztrianom z uwagi na ich świętą księgę -* Awestę; innych zaś traktowano jako niewiernych, których należy nawrócić na islam lub zabić; zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHJANA, dhyana

  (sanskr. medytacja), Nieodzowny stopień osiągnięcia wyższych stanów duchowych i wyzwolenia duchowego (-» moksza, -> nirwana), będących celem wszystkich rodzimych ind. religii ( -> wedyzm, -> braminizm, -» hinduizm) i filoz. systemów.

  D. nie utożsamia się z medytacją czy rozmyślaniem, lecz polega na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry