Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DIASPORA

  (gr. rozproszenie), Określenie mniejszości wyznawców judaizmu na terenach zamieszkałych przez pogan (1), a także mniejszości -> chrześcijan w środowiskach pozachrześc. lub poszczególnych wyznań wśród wspólnot in. wyznawców (2).

  1. Początki d. sięgają czasów podziału państwa Salomona (IX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /12 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIATESSARON

  Zestawienie tekstów 4 Ewangelii w jedno ciągłe opowiadanie, dokonane przez Tacjana (EuzebHis IV 29,6; PG 20,40) po 170, z wykorzystaniem niektórych apokryfów, w oparciu o chronologię Ewangelii Jana.

  Tekst oryginalny dzieła zaginął; gr. tytuł D., jak i znalezione 1933 w Dura Europos nad Eufratem 14 wierszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIATRYBA

  (gr. diatribe spędzenie czasu, zajęcie), Swoisty styl konwersacji, zbliżony do dialogu ( -» dialog literacki) częsty w popularnej literaturze gr. (II w. prz.Chr. do II w. po Chr.) i w niewielkim zakresie w NT.

  Geneza d. sięga do pism -> cyników i stoików, nawiązując do Dialogów Sokratesa oraz wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAZ MANUEL Mł. SJ

  Chiń. przydomek Jang Ma-no, ur. 1574 w Castelo Branco (środk.wsch. Portugalia), zm. 4 III 1659 w Hangczou (wsch. Chiny), misjonarz. Do zakonu wstąpił 1592; 1601-10 pracował w Indiach, od 1610 w Chinach; był wykładowcą teologii w Makau, Fucien i Czeciang, a 1626-36 i 1650-54 wiceprowincjałem.

  Wydał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIB PIERRE bp.

  ur. 13 VI1881 w Dilebta (Liban), zm. 4 XI 1965 w Nahr el-Kalb (Liban), Orientalista, kanonista, historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. (1902-07) w paryskim seminarium St. Sulpice przyjął 1907 święcenia kapł.; 1907-09 był sekretarzem maronickiego abpa J. Mourada; 1909-11 studiował prawo kan. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIBAN

  Bibl. Dibon, dawne bpstwo w Jordanii na wsch. od M. Martwego. Miasto było w różnych okresach I tysiąclecia prz.Chr. pod panowaniem Moabitów, Amorytów i Izraelitów; ok. 840 prz.Chr., za króla Meszy, zostało stolicą państwa Moabitów.

  O D. często wspominają prorocy, zwł. Izajasz i Jeremiasz. Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG - DIALOG EKUMENICZNY

  Spotkania i rozmowy między przedstawicielami lub członkami Kościołów i wspólnot chrzęść, zwł. zrzeszonych w -* Ekumenicznej Radzie Kościołów, dla osiągnięcia -* jedności w powsz. wspólnocie chrześcijańskiej.

  Przedmiot, podstawy i płaszczyznę tego d. wyznaczają poszczególne Kościoły i wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /33 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAMANTINO

  Niezależna prałatura apost. w środk.zach. Brazylii (stan Mato Grosso) eryg. 22 III 1929 jako sufr. Cuiaby i powierzona jezuitom; zajmuje 354 000 km2 i liczy 160 000 mieszk., w tym 150 000 katolików, 15 parafii, 2 księży diec. i 20 zak., 31 zakonników, 43 siostry.

   

  AAS 23(1931) 320-322; E. Josi, ECat IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG - DIALOG z RELIGIAMI POZACHRZEŚCIJAŃSKIMI

  Zgodnie z wytycznymi Soboru Wat. II (DRN 1-5) obejmuje relacje między Kościołami chrzęść, a in. religiami współcz. ; przejawia się w stałych kontaktach przede wszystkim z rodzimymi religiami -> Afryki (I A), buddyzmem, -> hinduizmem, -» islamem, -> judaizmem, a także z dżinizmem, kaodaizmem, parsyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /23 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAMPER, Urdiamperur

  Miejscowość w pd. Indii (k. Ko-czin), w której 20-28 VII 1599 odbył się tzw. synod zjednoczeniowy duchownych i świeckich przedstawicieli -> chrześcijan św. Tomasza (2), zwołany przez abpa Goa — A. de Menezesa.

  Przyczyną zwołania synodu były podejrzenia wobec bpów Kościoła chaldejskiego, głównie Mar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt

Do góry