Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA

  Periodyki wydawane przez diec. władze Kościoła rzym.kat. i in. Kościołów (ewangelickie czasopisma, ormiańskie czasopisma, np. „Gregoriana", prawosławne czasopisma, unickie czasopisma) ; zalicza się do nich pisma adm., popularne, organizacyjne i nauk. (o charakterze czasopiśmienniczym), a ponadto rubrycele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDON HENRI OP

  Imię zak. Marcin, ur. 17 III 1840 w Touvet (dep. Isère), zm. 15 III 1900 w Tuluzie, kaznodzieja, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1856 w Flavigny-sur-Ozerain i po studiach teol. przyjął 1882 święcenia kapł., a 1883 uzyskał doktorat z teologii; 1865-80 pracował jako kaznodzieja, wygłaszając konferencje na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DICTATUS PAPAE

  Tekst 27 krótkich zdań (z marca 1075), dotyczący prymatu Kościoła rzym. i prerogatyw papieży, zachowany w regestrze listów pap. Grzegorza VII.

  Autorem D.p. był prawdopodobnie Grzegorz VII, korzystający przy opracowaniu ze zbioru Dekretałów Pseudo-lzydora oraz in. charakteryzujących się tendencją do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ADMINISTRACYJNE

  Rozwinęły się z okólników Do najstarszych należą: „Ex Consistorio Generali Cracoviensi Notificationes ad Universum Clerum" (od 1800), «Currenda" Pismo Obwieszczające Diecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego (od 1841), „Kurendy Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego" (od 1841)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIE, Dea, Augusta Vocontiorum

  Dawne bpstwo w pd.-wsch. Francji w metropolii Vienne, którego pierwszym znanym bpem był Nikasius (325), a nast. św. Petroniusz (ok. 453-463) i Hugon (1073-83), legat pap. Grzegorza VII; 1276-1687 bpstwo D. było złączone z Valence, a 1687 reaktywowane; 1801 zostało zniesione i wcielone do diec. Valence, której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DICTUM de OMNI et NULLO

  (łac. powiedzenie o każdym i o żadnym), Formula scholastyczna wyrażająca podstawową regułę -» sylogistyki Arystotelesa, głosząca, że to, co orzeka się o każdym (z rozpatrywanych przedmiotów), orzeka się także o niektórych i poszczególnych, a czego nie orzeka się o żadnym, tego nie orzeka się ani o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEBOLSKI GRIGORIJ SIERGIEJEWICZ

  ur. 1808 w guberni jarosławskiej, zm. 26 VI 1881 w Petersburgu, Historyk liturgii i teologii prawosławnej.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Petersburgu i przyjęciu 1833 święceń kapł. był wykładowcą seminarium duch. w Twerze, a od 1834 katechetą i nast. proboszczem soboru Kazańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDACHE, Didache tu Kyriu dia ton dodeka apostolon tois ethnesin

  Zbiór nakazów mor., modlitw, przepisów liturg. i zarządzeń organizacyjnych pierwszych wspólnot chrześcijańskich.Powstało pod koniec I lub na pocz. II w. prawdopodobnie w Syrii (wg J.A. Robinsona, J. Muilenburga, R.H. Connol-ly'ego 120-160), a wg J.P. Audeta między 50-70, stała się prototypem Konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEBOLSKI NIKOŁAJ GRIGORJEWICZ

  ur. 28 XI1842 w Petersburgu, zm. 26 LI 1918 tamże, Filozof i pedagog.

  Po studiach uniw. w Petersburgu (1865) wykładał 1882-87 metafizykę, logikę i psychologię w tamt. Akademii Duch. oraz na Wyższych Kursach Pedagog.; był współzał. Towarzystwa Filoz. w Petersburgu.

  W filoz. rozwoju D. były 3 etapy, od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDASKALIA APOSTOLSKIE

  Wg Epifaniusza Diatak-seis ton apostolon, znane pt. Katolicka nauka dwunastu apostołów i świętych uczniów Zbawiciela naszego, zbiór rozporządzeń kośc. wzorowany na -» Didache, napisany w języku gr. w 1. poł. III w. dla chrześcijan w pn. Syrii nawróconych z pogaństwa.

  Anonimowy autor (bp i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 244

  praca w formacie txt

Do góry