Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DŁUGOŁĘCKI WŁADYSŁAW SJ

  ur. 22 III 1854 w Dąbkach (k. Wyrzyska), zm. 21 VIII 1905 w Krakowie, Teolog.

  Do zak. wstąpił 1869; po studiach filoz. w Starej Wsi (k. Brzozowa), gdzie 1874 złożył śluby zak., był magistrem w kolegium jez. w Tarnopolu; podczas studiów teol. 1879-83 w Krakowie przyjął 1882 święcenia kapł.;

  do 1886...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOPOLSKI EDMUND

  ur. 20 XI 1879 w Nowym Sączu, zm. 13 II 1947 w Krakowie, Historyk.

  Po studiach hist, na UJ uzyskał 1906 doktorat; od 1905 był nauczycielem szkół średnich w Tarnowie, Tarnopolu, a nast. w Krakowie; 1908 z polecenia Akademii Umiejętności brał udział w kwerendach w Archiwum Wat. (1908,1927,1930,1936) nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVIŠ PROKOP OPraem

  ur. 1 VIII 1696 w Helkovicach k. Žamberka (Czechy), zm. 21 XII 1765 w Louce k. Znojma (Morawy), Fizyk.

  Po ukończeniu gimnazjum jez. w Znojmie wstąpił do zakonu i studiował teologię; 1726 przyjął święcenia kapł., 1733 uzyskał doktorat z teologii w Salzburgu na podstawie rozprawy Tractatus de Dei untiate...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLOUHOVESKÝ JAN IGNAC bp.

  ur. ok. 1636, zm. 10 I 1701 w Pradze, Działacz patriotyczny, hagiograf.

  Po studiach teol. w Pradze przyjął 1661 święcenia kapł. i został prob, w Havlíčkovým Brodě, 1667 w kościele Tynskim, a 1668 sufraganem praskim; 1681 założył w Pradze dom dla księży emerytów i inwalidów, ofiarując na ten cel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVKOVIC MATIJA OFM

  ur. 1563 w Jelaške (Bośnia), zm. 21 VIII 1631 w Olovo (Bośnia), Pisarz moralista.

  Po studiach teol. we Włoszech osiadł w Sarajewie, zapoczątkowując swoimi popularnymi pismami bośniacką literaturę rei. w języku narodowym. Pisma D. były przeważnie kompilacjami, niekiedy wolnymi przekładami; np. w Nauk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUG

  Należność zaciągnięta przez jednostkę lub instytucję (np. bank, przedsiębiorstwo, rząd) w postaci gotówki, dóbr, usług lub pożyczki; wyjątkową sytuacją d. jest np. spłata po nacjonalizacji przedsiębiorstwa.

  D. miały w starożytności i średniowieczu charakter prywatny lub prywatno-publiczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIYARBAKIR, Diarbekir

  Staroż. Amida, abpstwo chaldejskie oraz metropolia i bpstwo tytuł, w pd.-wsch. Turcji.

  Chrześcijaństwo dotarło do D. z pobliskiej Edessy już w pierwszych wiekach, a w VI w. powstało bpstwo nestoriańskie, podległe metropolii Nisibis;

  dopiero 1553 większość nestorian z patriarchą Janem Sulaką zawarła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIZYPAT DAWID DANIEL

  Żył w XV w., mnich, gr. polemista. Przyczynił się do rozpowszechnienia -> palamizmu w gr. Kościele pracami, z których zachowały się napisane przeciwko Barlaamowi i G. Akindynosowi — poemat jambiczny (468 wierszy), rozprawa teol. Ekfrasis ton tou Barlàam kai tu Akindynu i ułożona z polecenia Anny, żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINO AFFLANTE SPIRITU

  Encyklika pap. Piusa Xli ogłoszona 30 IX 1943 z okazji 50-Iecia encykliki Providen-tissimus Deus, zw. wielką kartą katolickiej biblistyki.

  W części hist, omawia wyniki rozwoju nauk bibl. (na które wpłynęła enc. Providentissimus Deus), założenie -> Biblijnej Szkoły w Jerozolimie i Biblicum oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DJAKOVO — SIRMIUM

  (do 1773 Bośnia—Sirmium), Diecezja w Chorwacji (Jugosławia), eryg. 18 XI1963, sufr. Zagrzebia.

  W S. (obecnie ruiny k. Sremskiej Mitrovicy), będącym stolicą prowincji rzym. Panonia II, było bpstwo od III w. ; pierwszym znanym bpem był św. Ireneusz, umęczony 304 podczas prześladowań za ces. Dioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt

Do góry