Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOBRO - DOBRO PUBLICZNE — DOBRO PRYWATNE

  Rozróżnienie, które wprowadził w II w. prawnik rzym. Ulpian ze względu na cel prawa (pubi, służy bezpośrednio społeczności doskonałej, a prywatne — d. jednostki), stosuje się także w prawie kośc; pojęcie więc d. publicznego komentatorowie prawa kośc. wiążą z istnieniem 2 społeczności prawnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /4 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRIZHOFFER, Dobritzhofer MARTIN SJ

  ur. 7IX 1717 we Frymburku (Czechy), zm. 17 VII 1791 w Wiedniu, Misjonarz, etnolog.

  Do zakonu wstąpił 1736 w Wiedniu; po studiach filoz. (Wiedeń) i teol. (Graz) przyjął ok. 1743 święcenia kapł., a nast. do 1745 uczył w kolegium jez. w Wiedniu; 1748 z ekipą mis. wyjechał do Paragwaju, gdzie 1749-67...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO

  W sensie ogólnym — wszystko, co uważa się za wartościowe, pomyślne, pożyteczne oraz użyteczne dla osiągnięcia wyznaczonego celu; w aspekcie bytowym — wartość (-> aksjologia), doskonałość bytu; w aspekcie moralnym — działanie zgodne z normą moralności;

  w aspekcie gospodarczym — podstawa bytowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO - W ASPEKCIE BYTOWYM

  D., to byt jako przyporządkowany woli, czyli to, ku czemu wola zmierza, do czego dąży, czego pożąda; stanowi transcendentalną właściwość bytu (obok rzeczy, jedności, -> prawdy, piękna i -> sacrum). Każdy byt jest dobry, ponieważ jako byt jest warunkiem koniecznym, przedmiotem i celem wszelkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /7 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO - W ASPEKCIE MORALNYM

  D. moralne stanowi wynik świadomego i wolnego działania człowieka, zgodnego z obiektywną normą moralności.

  1. Geneza i źródła — U podstaw idei d. moralnego leży przednauk., spontaniczne rozróżnianie czynów ludzkich na „dobre" i „złe", dozwolone i niedozwolone, godne i niegodne człowieka; sens tych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /10 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO - W ASPEKCIE GOSPODARCZYM

  D. jest podstawą bytową zaspokajającą -> potrzeby człowieka stanowiące przedmiot gospodarowania; obejmuje d. fizyczne pochodzące z pracy (np. mieszkanie) lub z natury (np. ziemia, paliwa, surowce, drogie kamienie, szlachetne metale) i usługi, a także niektóre wartości i cechy osobiste człowieka (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /4 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBREJ RADY MATKA BOŻA

  Tytuł nadawany Matce Bożej w celu podkreślenia jej roli pośredniczki i wychowawczyni (-» macierzyństwo duchowe), wypraszającej u Boga wewnętrzne oświecenie w trudnych sytuacjach, zwł. wymagających roztropnej decyzji w życiu duchowym lub w działalności apost.; od 1467 związany z obrazem MB w Genazzano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /13 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRJANSKI, Dobrzański ANTONU ks.

  ur. 26 I 1810 w Bunowie (k. Jaworowa), zm. 10 VI 1877 w Walawie (k. Przemyśla), Historyk.

  Po studiach teol. w Wiedniu przyjął 1835 w Przemyślu święcenia kapł. i uczył języka cerkiewnosłow. w unickim seminarium duch.; zostawszy 1837 prob, w Walawie był m.in. od 1840 członkiem komisji zarządzającej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRAWA, Dubrawka, Dąbrówka

  zm. 977, Córka księcia czes. Bolesława I Okrutnego, żona -» Mieszka I, matka -> Bolesława Chrobrego, Adelajdy i Świętosławy, pierwsza chrzęść, księżna polska.

  Przybyła do Polski w celu umocnienia przez małżeństwo z Mieszkiem (zawartego ok. 965) sojuszu z Czechami; wybór D. przez pogańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRAWSKI, Dubrawski MARCIN OFMCap

  Imię zak. Andrzej, ur. 15 XI 1694 w Szydłowcach (k. Husiatyna na Podolu), zm. 15 X 1768 w Olesku (k. Lwowa), budowniczy.

  Do zakonu wstąpił 1719; ok. 1725 przyjął święcenia kapł.; na zlecenie władz zakonnych ok. 1739 zajął się budową zespołu architektonicznego kapucynów w -> Olesku, wg projektu C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt

Do góry