Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOKSOLOGIA

  (gr. doksa cześć, chwała, logos słowo), Formuła modlitewna, wychwalająca Boga w jego świętości i wszechmocy oraz wyrażająca mu -»• dziękczynienie za dobro, jakie okazuje człowiekowi.

  1. W Piśmie św. — w ST d. są przeważnie zachętami do wychwalania Boga, błogosławienia go za wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - ŹRÓDŁA i CELE

  Pierwszorzędnym, obiektywnym i zasadniczym źródłem d. jest objawienie Boże, przez które Bóg ukazuje siebie i swe zbawcze plany (-*• ekonomia zbawienia) oraz „urzeczywistnia w czynach i słowach wewnętrznie z sobą powiązanych" ( -*• historia zbawienia) ;

  dzięki -» Jezusowi Chrystusowi, który jest pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOPATER, Doxopatres NIL

  Imię chrzestne Mikołaj, ur. w końcu XI w. na Sycylii, zm. prawdopodobnie w 2. poł. XII w., pisarz bizant., mnich, archimandryta.

  Był diakonem przy Hagia Sophia, notariuszem i zastępcą generalnego wik. patriarchatu w Konstantynopolu oraz monofy-laksem imperium; 1141 powrócił na Sycylię, gdzie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - METODY

  W d., podobnie jak w in. działach teologii, stosuje się metodę scholast., zw. spekulatywną, oraz pozyt., uwzględniającą przede wszystkim treść bibl. i patrystyczną, ponadto także polem., a w czasach współcz. przede wszystkim ire-niczną i ekumeniczną.Obok metod i sposobów wykładania dogmatów istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNY FAKT

  Istnienie określonego wydarzenia lub poglądu nie zawartego w treści objawienia Bożego, ale nieomylnie stwierdzonego i ogłoszonego przez nauczycielski urząd Kościoła w celu zachowania integralności depozytu wiary (aspekt doktrynalny) oraz ->- jedności w procesie samo-urzeczywistniania się Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Mimo braku jakiejkolwiek instancji w Kościołach protest., która by orzekała, w jakie rei. prawdy należy wierzyć, d. i rei. treść nauczania kośc. zawsze zajmowały poczesne miejsce.

  Twórcy reformacji sprzeciwiali się samowolnemu, ich zdaniem, narzucaniu d. przez papieży — M. Luter upatrywał w tym dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOERING JAN ks.

  ur. 2 V 1850 w Chełmnie, zm. 19 IX 1919 w Trzebnicy, Działacz społ., literat.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1874 święcenia kapł. i z powodu Kulturkampfu podjął pracę duszpast. w Paryżu; utrzymywał tu kontakty z emigracją pol. i głosił patriotyczne kazania w Montmorency...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATIKOS

  (gr. dogma opinia, sąd), Hymn o charakterze chrystologicznym sławiący Matkę Bożą w tajemnicy wcielenia i zjednoczenia 2 natur w osobie Syna Bożego; podkreśla jedność dogmatu o macierzyństwie Bożym i hipostatycz-nej unii. D. występują w oficjum godzin kan. (-> horologion) i stanowią najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGELIS POVILAS

  ur. 22 1 1877 w Kniebioniai (Żmudź), zm. 3 XI 1949 w Kownie, Działacz rel.-społ., publicysta.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kownie przyjął 1899 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; internowany za odmowę nauczania religii w szkole w języku ros., przebywał 1902-04 w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA

  Stopniowy rozwój pojmowania objawionych przez Boga nadprzyrodzonych prawd wiary (-» dogmat), zawartych w Piśmie św. oraz głoszonych przez -» nauczycielski urząd Kościoła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu badań dogmatyki i wchodzi w skład -» dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry