Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOMAŠKA MIKŁAWS SOCist

  Pseud. Usan, imię zak. Romuald, ur. 28 VII 1869 w Koslowie (k. Budziszyna), zm. 2 VII 1945 w Worklecach (k. Kamjenca), pisarz górnołużycki.

  Uczęszczał do gimnazjum w Pradze; 1891 wstąpił do zakonu w Oseku (pn. Czechy) i po studiach teologii i orientalistyki w Litomierzycach przyjął 1896 święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMAŃSKI BOLESŁAW ks.

  ur. 14 I 1872 w Przytarni (k Chojnic), zm. 21 IV 1939 w Berlinie, Działacz nar. i społ.-polit. na Pomorzu Zach. i w Niemczech.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie i na uniw. w Munster przyjął tamże 1895 święcenia kapł. i 1897 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy Die Lehre des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMARADZ

  Parafia w dekanacie brzozowskim w diecezji przemyskiej. Wieś, lokowana 1349, została nadana 1384 przez królową Węgier Marię na uposażenie bpstwa przem. ; na pocz. XV w. D. otrzymał prawa miejskie, które wkrótce utracił.

  Kościół par. św. Mikołaja istniał już 1359; obecny, drewniany, o konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMARADZKI JÓZEF SJ

  ur. 19 III 1689 w Małopolsce, zm. 23 II 1765 w Jarosławiu, Reformator szkolnictwa.

  Do zakonu wstąpił 1705; po studiach filoz. w Kaliszu (1707-10) i teol. w Krakowie (1714-18) przyjął 1717 święcenia kapł.; wykładał w seminariach jez. 1719-26 filozofię w Kaliszu i Poznaniu, a 1726-36 teologię we Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMARAT bp. zw. Domanką

  zm. 20 VI 1324, z rodu Grzymalitów; Znany 1304 jako kanonik pozn., 1311 jako oficjał.

  Data wyboru D. na bpstwo pozn. nie jest znana; przypuszcza się, że zatwierdzenie uzyskał 1317-18 (J. Nowacki), a wg in., mniej prawdopodobnych, hipotez już 1316 (G. Śappok, A. Kłodziński). D. miał duży autorytet w Kurii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMAŠKA MICHAŁ

  Pseud. Šyman, ur. 23 VI 1820 w Komorowie (k. Budziszyna), zm. 7 VI 1897 w Ketlicach (k. Bu-dziszyna), duchowny ewang., pisarz górnołużycki.

  Uczył się w gimnazjum w Budziszynie, a 1842-45 studiował teologię w Lipsku. Od 1842 ogłaszał w czasopismach wiersze i pieśni patriotyczne, z których powsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMANOWSKI JAN bp.

  ur. ok. 1496 w Domanowie k. Brańska (Podlasie), zm. przed 3 XI 1563 w Wilnie.

  Studia prawnicze ukończył we Włoszech; 1524 zoffał prob, w Iwju, 1526 kanclerzem bpa wil. Jana, 1528 kanonii em wił., 1529 prob, katedry, 1531 oficjałem i wik. generalnym; był współtwórcą I statutu synodalnego (1526); 1531...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM, don

  (łac. dominus pan), Używany w krajach rom. od XI w. honor, tytuł -> duchownych — dom we Francji, Belgii, Portugalii, Anglii (od XVII w.), don w Hiszpanii i Włoszech;

  pierwotnie stosowany na określenie członków (zwł. opatów) zakonów mniszych (benedyktynów i kartuzów), obecnie w formie dom określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM BOŻY

  Miejsce religijnego kultu o architektonicznie zamkniętej przestrzeni, zw. świątynią ; występuje pod odmienną nazwą, utrwaloną tradycyjnie dla niektórych religii lub ważniejszych wyznań, np. -> pagoda w buddyzmie, synagoga w judaizmie, kienesa u karaimów, meczet w islamie, cerkiew i sobór (-> cerkiew) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM KATOLICKI, dom parafialny

  Miejsce przeznaczone do pozaliturgicznych funkcji duszpasterskich oraz na zebrania organizacji kościelnych; często też jest siedzibą biura parafialnego.

  D.k. budowano już w końcu XIX w. ; koncentrowano w nich kulturalno-religijne życie parafii (zebrania, wykłady, dyskusje, sztuki teatralne, filmy rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt

Do góry