Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DORSZEWSKI MACIEJ ks.

  ur. 24 II 1804 w Koźminie (k. Krotoszyna), zm. 1411880 w Gnieźnie, Działacz charytatywny.

  Po służbie wojskowej rozpoczął 1828 studia teol. w Poznaniu; walczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku był nauczycielem domowym w Tomicach (k. Konina); 1833 przyjął święcenia kapł. i został w Gnieźnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTANKI

  Żeńskie zgromadzenia zakonne, genetycznie związane z ruchem L. Passiego, zw. Pia Opera di Santa Dorotea, zajmujące się przede wszystkim chrzęść, wychowaniem dziewcząt:

  ° d. z Quinto Suore di Santa Dorotea della Frassinetti, zał. 1834 w Quinto k. Genui przez P. Frassinetti w oparciu o regułę Ignacego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORTMUND

  Miasto w zach. części RFN (Nadrenia Pn. -Westfalia) oraz ośrodek polonijny.

  D. (starofranc. Trémoigne), wzmiankowany 809 jako rezydencja Karola Wielkiego (od 1152 łac. Tremonia), otrzymał prawa miejskie w poł. XIII w.; 1543 powstało tu ewang. archi-gimnazjum; rozwój miasta zaznacza się od odkrycia złóż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /3 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z ANTIOCHII

  Kapłan z czasów bpa Cyryla (280303), znany jedynie z relacji Euzebiusza z Cezarei (EuzebHist VII 32,24), podziwiającego jego doskonałą znajomość kultury gr., języka hebr. i Biblii oraz świetne wykłady Pisma św. w kościele, których osobiście słuchał. J. Quasten wiąże go z -> antiocheńską szkołą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORUMA - DUNGU

  Diecezja w pn.-wsch. Zairze, sufr. Kisangani, eryg. 26 IX 1967 pod nazwą Doruma z istniejącej od 24 II 1958 prefektury apost. i okręgu Dungu; po przeniesieniu 3 VII 1970 stolicy biskupiej do Dungu nazwę diec. zmieniono na D.-D.;

  pracę mis. wśród miejscowej ludności rozpoczęli 1917 dominikanie; w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z GAZY Św.

  ur. ok. 500, zm. ok. 560-580, Mnich, pisarz ascetyczny.

  Wstąpił do klasztoru w Seridon (k. Gazy), gdzie pod kierunkiem Barsanufiusza i Jana Proroka zaprawiał się do życia monastycznego; na ich polecenie założył przy klasztorze szpital, którego został kierownikiem; po śmierci mistrzów (ok. 540) stanął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORYLEUM, Dorylaeum

  Gr. Dorylaion (obecnie Eskisehir w zach. Turcji), dawne bpstwo w metropolii Synnada Frygij-ska w rzym. prowincji Frygia Salutaryjska; powstało prawdopodobnie w III w., a upadło w XIII lub XIV w.; znanych 8 bpów z IV-IX w.;

  1097 w okolicy D. krzyżowcy pod dowództwem Godfryda z Bouillon odnieśli zwycięstwo nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z MYTILENE

  Abp unicki, zm. ok. 1444, zwolennik unii na Soborze Flor. (-> Florencki Sobór).

  Jako metropolita Mytilene na Lesbos (od 1422) brał 1430 udział w pracach Świętego Synodu; początkowo był przeciwnikiem unii kośc. ; 1438-39 uczestnicząc w Soborze w Ferrarze i Florencji wraz z -> Bessarionem wyjaśniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁY ZAKONNIK, doskonała zakonnica

  Temat ikonograficzny ukazujący przybitego do krzyża zakonnika (lub zakonnicę) otoczonego pokusami świata i wspomaganego przez Chrystusa; występował w XVII i XVIII w. w Polsce; za jego archetyp uważa się występujące w bizant. sztuce alegorie życia monastycznego (przykładem fresk w monasterze Esfigmenu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORSALE, dossale

  (łac. sukno), Zasłona zawieszona na tylnej ścianie apsydy za ołtarzem, tworząca niejako tylną ścianę baldachimu nad tronem biskupim, -» amboną lub w chórze za stallami.

  D. pojawiło się wraz z przesunięciem ołtarza do ściany w głębi apsydy i było zmieniane w zależności od liturg. koloru dnia. Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt

Do góry