Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA

  Rozumowania służące racjonalnemu uzasadnieniu twierdzenia, że istnieje Bóg (IV B), zwane także argumentami filoz. (dowód); przeciwstawia się je przekonaniom o istnieniu Boga opartym na spontanicznym sposobie potocznego lub rei. poznania.

  Chociaż fakt istnienia Boga nie jest poznaniu ludzkiemu dany wprost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOVYDAITIS PRANAS

  ur. 2 XII 1866 w Runkiai (k. Ma-riampola), zm. 4 XI 1942 na Syberii, Działacz społ., organizator litew. inteligencji katolickiej.

  Podczas studiów na wydziale prawa oraz historii i filologii uniw. w Moskwie (1908-13) wyróżnił się opublikowaną 1910 pracą Kritika eticzeskoj sisttem Gujo (w przekładzie litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWGIRD ANIOŁ SchP

  Imię zak. Anioł od św. Wiktora, ur. 2 XII 1776 w Jurkowszczyźnie k. Mścisławia (Białoruska SRR), zm. 26 IV 1835 w Wilnie, filozof.

  Od 1786 uczył się w kolegiach jez. w Mohylewie i Mścisła-wiu, a nast. u pijarów w Dąbrównie; do zakonu wstąpił 1791 w Lubieszowie; 1793-96 studiował literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWMONT

  Litew. Daumantas, św. rosyjskiego Kościoła prawosł., zm. 20 V 1299 w Pskowie, patron Pskowa.

  Początkowo był księciem jednej z ziem litew., występując przeciw zjednoczeniowym tendencjom i dyktatorskim rządom litew. księcia Mendoga; uczestniczył w spisku, w wyniku którego Mendog został 1263 zabity; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOURADOS

  Diecezja w środk.zach. Brazylii (stan Mato Grosso), sufr. Cuiaba, eryg. 15 VI 1957 z części terytorium diec. Corumbá i prefektury apost. Registro do Araguaia;

  zajmuje 68 300 km2 i liczy 600 000 mieszk., w tym 500 000 katolików, 22 parafie, 4 księży diec. i 40 zak., 70 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 50(1958)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUTRELOUX VICTOR JOSEPH bp.

  ur. 18 V 1837 w Chênée (k. Liège), zm. 24 MII 1901 w Liège, Działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Liège i na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1861 w Rzymie święcenia kapł.; powróciwszy do Belgii, 1871 został rektorem wyższego seminarium duch., 1875 bpem koadiutorem, a 1879 ord. w Liège;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOVYDAITIS JUOZAPAS SILVESTRAS, Dawidowicz Józef Sylwester ks.

  ur. 31 XII 1825 w Montwiliszkach (k. Szawlan na Żmudzi), zm. 26 XII 1882 w Iłłukszcie (Kurlandia), Duszpasterz, działacz abstynencki.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Worniach (Żmudź) i Akademii w Petersburgu przyjął święcenia kapł. ; został kapelanem i sekretarzem bpa M. Wołonczewskiego, nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  Empiria, percepcja, świadoma czynność uzyskiwania informacji o jakimś przedmiocie przez jego bezpośrednie i naoczne ujęcie, a także rezultat poznawczy tej czynności, sformułowany w postaci sądu lub zdania empirycznego (-> empiryzm); potocznie — doznawanie, przeżywanie lub podleganie próbom i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /5 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE

  Proces lub stan o charakterze afektywno-intelektualnym, w którym mistyk (mistyka) jest przekonany o bezpośrednim kontakcie i obecności Boga, jego działania i zjednoczenia z nim w swej duszy; należy do kategorii doświadczenia religijnego.

  Na istnienie d.m. wskazuje obietnica Chrystusa objawienia samego siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /10 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE

  Proces bezpośredniego uzyskiwania informacji (doświadczenie) o religijnej rzeczywistości (religia); odnosi się do rei. aktów, stanów, zachowań, a także do ich wytworów oraz przedmiotów odniesienia (np. Bóg, bóstwo), których syntezą jest -sacrum; bywa częste utożsamiane z -> przeżyciem religijnym lub z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /19 334

  praca w formacie txt

Do góry