Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUALIZM - W RELIGII

  Występuje d. zarówno u ludów pierwotnych, jak i w kulturach wyższych.

  W formie etycznej znany jest już u ludów zbieracko-łowiec-kich Ameryki Pn. i Azji Pn. (Indianie pn.środk. Kalifornii, Seliszowie, Winnebagowie, Algonkinowie, Samojedzi, Koriacy, Ajnowie), a także u ludów pasterskich Azji Środk. i Pn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO POZNANIA dobra i zła

  Jedno z 2 drzew (wyróżnionych nazwą) rosnących pośrodku raju, obwarowane Bożym zakazem spożywania zeń owocu (Rdz 2,9.17; 3,3); wg Rdz 3,5.22 miało moc obdarzenia człowieka równą Bogu znajomością dobra i zła.

  1. W źródłach biblijnych — D.p. nie ma (poza samym nawiązaniem do symboliki -> drzewa)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /8 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W PIŚMIE ŚWIĘTYM i LITERATURZE MIEDZYTESTAMENTALNEJ

  W najstarszych tradycjach ST nie ma jeszcze formalnego d., gdyż nawet zło i jego rzecznicy (demon) są zależni od Boga i działają z jego upoważnienia (por. 1 Sm 16,14; 2 Kri 6,33; Am 3,6).

  Choć autorzy tekstów bibl. zetknęli się z dualistycznymi koncepcjami mezopotamskimi, pers. i kananejskimi, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO ŻYCIA

  Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

  W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /9 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

  W fizyce d. jest właściwością promieniowania elektromagnetycznego, a także -> cząstek elementarnych, których falową bądź korpuskularną naturę można stwierdzić w odpowiednich warunkach (1); w biologii natomiast — stanowiskiem wyjaśniania zjawisk biotycznych przez stosowanie podwójnego języka i metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /13 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

  Podwoje katedry w Gnieźnie odlane w brązie będącym stopem miedzi, cyny i ołowiu, wykonane najprawdopodobniej w Polsce w ostatniej ćwierci XII w. ; fundatorem i autorem ich programu ikonograficznego był przypuszczalnie abp Jan z Brzeźnicy (Z. Kozłowska-Budkowa) lub jego następca Zdzisław zw. Zdiszkiem (A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBANOWICZ EDWARD

  ur. 6 I 1881 w Jaszczewie (k. Sanoka), zm. 18 X 1943 w Londynie, Prawnik, polityk.

  Bronił polskości uniwersytetu we Lwowie jako student, działacz „Zetu" i tajnej Ligi, a potem 1902-03 jako prezes Czytelni Akademickiej; uzyskał 1903 doktorat z polonistyki, a 1911 z prawa; 1916 został docentem, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZWI KOŚCIELNE

  Element architektoniczny zamykający wejście do budynku kościoła lub przyległego doń pomieszczenia; często spełnia ponadutylitarną rolę dzięki dużej wymowie ideowej i bogactwu dekoracji plastycznej.

  D.k. występują zasadniczo jako 1- i 2-skrzydłowe; w zależności od materiału (drewno, żelazo lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /13 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBČANSKÝ JAN

  Właśc. Habrovanský ze Zdenina, żył w 1. poł. XVI w. w Czechach, pisarz rei., twórca sekty habro-wańców.

  Jako właściciel dóbr w Habrovanach, Lilču i Koutě (Morawy) zetknął się z tamt. -»• anabaptystami, zwł. zB. ->• Hub-maierem; 1528 utworzył gminę kośc. w Koutě i ogłosił się jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

  (łac. dualis podwójny), Koncepcja przyjmująca istnienie 2 niesprowadzalnych do siebie typów -» bytu lub elementów czy zasad rzeczywistości (duch i materia, dobro i zło, intelekt i wola, wolność i konieczność, rozum i wiara, podwójna natura cząstek elementarnych w fizyce kwantowej).

  Terminu d. po raz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry