Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUCHACZKI

  Kanoniczki regularne Ducha Świętego, zakon, a od 1920 zgromadzenie żeńskie, oparte na -> Augustyna regule, założone ok. 1175 przez Gwidona w Montpellier, realizujące cel zakonu -* duchaków i mające z nim wspólne ustawodawstwo.

  D. osiedlały się przede wszystkim w miejscowościach, gdzie znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - IKONOGRAFIA

  D.S. przedstawiany jest symbolicznie w postaci białej gołębicy, języków ognia, świetlnych promieni, nimbów i obłoków, a niekiedy w postaci ludzkiej.

  1. Przedstawienia symboliczne — Gołębica występująca w zabytkach z III w., np. w scenie -* chrztu Pańskiego (II) w malowidłach w grobowcu Lucyny i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu wewn. życia człowieka oraz jej zastosowaniu do pracy nad jego własnym udoskonaleniem i uświęceniem (-> asceza IV); ich szczególny rozwój związany był z oficjalnym uznaniem -* ascetyki (I) za odrębną gałąź teologii przez pap. Benedykta XV; służą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /16 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHESNE Louis

  ur. 13 LX 1843 w Saint-Servan (pn. Francja), zm. 21IV 1922 w Rzymie, Historyk Kościoła i liturgii.

  Po studiach teol. w Saint-Brieuc i Rzymie przyjął 1867 w Saint-Brieuc święcenia kapł., po czym wykładał teologię w tamt. kolegium; 1871-73 studiował archeologię, epigrafikę oraz filologię gr. i łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - KULT

  D.S. jest pierwszorzędnym podmiotem liturgii (por. KL 6) i wraz z całym Kościołem sprawuje kult, oddając najwyższą cześć Bogu Ojcu za pośrednictwem Chrystusa; na mocy misji otrzymanej od Boga i Syna Bożego uobecnia w liturgii dzieło zbawienia, przyczyniając się jednocześnie do włączenia w nie ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH BOŻY

  (hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH CHRYSTUSA

  Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

  Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY

  Trzecia osoba boska -» Trójcy Świętej, mająca identyczną boską naturę z osobami Boga Ojca i -» Syna Bożego, które stanowią dla niej wspólne źródło immanent-nego pochodzenia.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

  Istnienie i działanie D.S., któremu przypisuje się w historii zbawienia rolę uświęcenia człowieka (apropriacja), zostały objawione dopiero na 3 etapie objawienia (przez wcielenie); sformułowane dość ogólnikowo w Kościele pierwotnym, były w dziejach chrześcijaństwa przedmiotem uściśleń teol., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /34 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  Termin oznaczający: 

  ° podstawowy składnik rzeczywistości — tchnienie jako nośnik życia, niezłożony pierwiastek niematerialny, zasada jednocząca, porządkująca i ożywiająca, a także element istotny;

  ° typ substancji — niematerialny byt osobowy, byt zdolny do świadomości, a także wartość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry