Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Średniowieczne bractwa D.S. zalicza się do szpitalnych bractw charytatywnych, zaś potryd. i najnowsze do mis. i ascetyczno-kultowych.

  1. Szpitalne Bractwo D.S., zał. w 2. poł. XII w. w Montpellier przez -*• Gwidona dla współpracy z zakonem -*• duchaków, zatwierdził 1198 pap. Innocenty III jako organicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOBORCY, duchoburcy

  (ros. boriec bojownik), Sekta religijna powstała w XVIII w. w Rosji, walcząca z pomocą Ducha Świętego przeciwko Kościołowi prawosławnemu. Nazwę d. nadał jej 1792 prawosł. abp Amwrozij Sieriebiennikow, podkreślając, że odrzucenie sakramentów Kościoła prawosł. jest jednoznaczne ze zwalczaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniem D.S. powstał w XII w. szpitalniczy Zakon D.S. (-» duchacy i -+ duchaczki), natomiast w okresie XVHI-XX w. wiele zgromadzeń zak. (m.in. duchacze), podejmujących różnorodne dzieła charytatywne (opieka nad dziećmi, starcami oraz chorymi w szpitalach, szkolnictwo) i pracę w krajach misyjnych:

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÍ PASTÝŘ". Měsíčník katolického duchovenstva

  Czasopismo wyd. od 1951 w Pradze, zawierające różne materiały i informacje dla duchowieństwa Kościoła kat. w Czechach (1968-70 w miejsce D.p. wydawano czasopismo „Via").

  Wydawcą D.p. był Pokojowy Ruch Duchowieństwa Kat., od 1955 Ogólnopaństw. Pokojowy Komitet Duchowieństwa Kat., a od 1971 jest nim Czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

  Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /17 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÝ PASTTER"

  Miesięcznik duchowieństwa kat. w Słowacji, wyd. od 1917 w Bratysławie, publikujący artykuły głównie z zakresu duszpasterstwa, homiletyki i katechetyki.

  Wydawcą jest Tow. św. Wojciecha; pierwszym red. był Jozef Buday, nast. Š. Zlatoš, Š. Zareczky, L. Škoda, J. Hušecky, M. Krovina, a od 1976 Jozef Uhrin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

  Zakon oparty na Augustyna regule, mający za cel szeroko pojętą akcję charytatywną.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. przy szpitalu w Montpellier w 2. poł. XII w. przez -* Gwidona i odznaczający się szczególnym kultem Ducha Świętego Pocieszyciela ubogich i strapionych, składał się początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO

  Stan duchowny, ogół osób stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej (-»- duchowny); tworzą one -* prezbiterium diecezji, pozostające w łączności z -* biskupem; do d. nie należą (w sensie ścisłym) członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZE

  Misjonarze Ducha Świętego, Zgromadzenie Ducha Świętego, Congregano Sancti Spiritus sub tutela Immacolati Cordis Beatae Mariae Virginis (CSSp), misyjne zgromadzenie zakonne, założone we Francji w XVIII w., które w Polsce rozwinęło się po II wojnie światowej.

  1. W Kościele powszechnym — Powołane 1703 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNY

  Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne w -> domu Bożym lub zdolna do ich spełniania, powoływana w drodze -*• ordynacji, wyboru lub nominacji; należy do stanu duchownego (-»• duchowieństwo).

  Termin d. ma swe etymologiczne źródło w doktrynie NT o -*• człowieku nowym, posiadającym -* Ducha Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 980

  praca w formacie txt

Do góry