Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI SZKOŁY

  Właśc. szkoły duchowości religijnej, typy rozumienia i realizowania wskazań rel.-mor. w celu uduchowienia i zjednoczenia z Bogiem (-> duchowość religijna), zmodyfikowane hist, konkretyzacją i specyfiką -*• drogi życia duchowego oraz metodą uduchowiania (-* duchowość chrześcijańska), właściwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWY POSTĘP

  Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

  Forma duchowego życia człowieka religijnego (-* duchowość religijna), zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem przez -*• Jezusa Chrystusa, kształtowana i realizowana zgodnie z jego nauką, przykładem życia oraz dziełem zbawczym (-»• ewangelia) w ramach -»• chrześcijaństwa; obejmuje wszelkie przejawy życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHY

  Samoistne istoty osobowe, zajmujące pośrednie miejsce między bóstwem a człowiekiem, niektóre podobne do ludzi, in. do bóstw, mają charakter opiekuńczy, a in. szkodliwy.

  Dzielą się na:

  ° d. właściwe,

  ° uosobione siły przyrody, wywodzące się z personifikacji natury i z istot panujących nad niektórymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Podstawą d. ch. jest -*• objawienie Boże NT, którego bogactwo stwarzało możliwość różnorodnych interpretacji tego wezwania i pozwalało na wielość form organizowania życia religijnego.

  D.ch. pierwszych wieków miała charakter chrystocentryczny (-* chrystocentryzm); chrześcijanie świadomi wszczepienia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCIĆ NICIFOR

  ur. 21 XI 1832 w Ługu n. Trebiśnjicą (Hercegowina), zm. 21 II 1900 w Belgradzie, Archimandryta, historyk, działacz polityczny.

  W 1849 wstąpił do klasztoru w Duzi; studia teol. ukończył w Belgradzie, hist, na Sorbonie, a języka hebr. i literatury franc, w Collège de France; 185860 był rektorem seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - ŚREDNIOWIECZE

  Pozostawało pod wpływem wielkich mistrzów starożytności, a pod koniec epoki, zwł. w XIV--XV w. zaznaczyły się tendencje indywidualistyczne; odrębny typ d.ch. rozwijał się nadal w Kościele wsch. (-> prawosławny Kościół V).

  Papież -»• Grzegorz I Wielki, oderwany od doktryn filoz., a zależny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /12 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUČMAN HANDRU

  ur. 27 II 1836 w Bozankecach (k. Budziszyna), zm. 7 IV 1909 w Deuben (k. Drezna), Górnołużycki pisarz, poeta i działacz narodowy.

  Po ukończeniu 1860 w Pradze studiów teol. i przyjęciu 1861 święceń kapł. był wik., a nast. proboszczem w różnych par. łużyckich. Od 1856 drukował w czasopismach wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - W OKRESIE NOWOŻYTNYM

  Pod wpływem odrodzenia z jednej strony, a -> reformacji z drugiej nastąpił w d.ch. proces stopniowej infiltracji koncepcji human, i antro-pocentrycznych ; zaczęła się wówczas formować odrębna duchowość w nowo powstałym -»• anglikańskim Kościele (V), -» ewangelickoaugsburskim Kościele (V) i -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /14 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCZMAL JÓZEF ks.

  ur. 28 II 1879 w Jankowie Zaleś-nym (k. Ostrowa Wlkp.), zm. 16 V 1951 w Gorzycach (k. Żnina), Działacz społ. i niepodległościowy.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1902 święcenia kapł.; był wik. w Pleszewie, pozostając pod wpływem ks. K. -»• Niesiołowskiego (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry