Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - DOKTRYNA TEOLOGICZNA

  Punktem wyjścia teol. interpretacji d.i. jest bibl. treść objawienia, będącego podstawą oficjalnej doktryny -> nauczycielskiego urzędu Kościoła, który dopuszczając różne interpretacje co do sposobu powstania d.i., głosi jako dogmat wiary jej nieśmiertelność.

  A. PISMO ŚWIĘTE — określa zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /24 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURZYŃSKI STEFAN ks.

  ur. 9 1 1886 w Poznaniu, zm. 12 III 1981 w Gnieźnie, Kaznodzieja, poeta.

  Po studiach teol. 1905-09 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapł. i był kolejno wik. w Ostrzeszowie, Wolsztynie, Kaszczorze i Poznaniu, kapelanem i nauczycielem domowym w Jankowicach, wik. w Mokronosie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZNIKI ZDRÓJ

  Parafia w dekanacie Polanica-Zdrój w archidiecezji wrocławskiej. Dawna osada słow. prawa miejskie otrzymała w 1. poł. XIV w.

  Parafię erygowano 1324 przy kościele św. Piotra i Pawła; na miejscu pierwotnego drewnianego kościoła (spłonął w XIV w.) wzniesiono nowy, murowany, z którego zachowało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSMET GIUSEPPE BENEDETTO OSB kard.

  ur. 15 VIII 1818 w Palermo, zm. 4 IV 1894 w Katanii (Sycylia), Działacz kościelny.

  Od 1833 wychowywał się i kształcił w benedyktyńskim opactwie S. Martino delle Scale (k. Palermo), gdzie 1840 złożył profesję zak., a po przyjęciu 1842 święceń kapł. został prof, filozofii i teologii; był przeorem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

  Łac. Anima Christi, sanctifica me, formuła modlitwy błagalnej skierowanej do Chrystusa o aplikację skutków odkupienia, odmawiana najczęściej przed lub po komunii; podkreśla udział człowieczeństwa Syna Bożego w procesie zbawczym.

  Modlitwa ta znana była ok. 1344 mistyczce Margarete Ebner; tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÜSSELDORF

  Miasto w zach. części RFN (stolica Nadrenii Pn.—Westfalii) oraz ośrodek polonijny.

  D., zał. w XI w., otrzymał 1288 prawa miejskie; w powstałej 1767 w D. akademii sztuk pięknych studiowało wielu Polaków. Do zabytków sztuki sakr. należą kościoły — got. św. Lamberta z 1288-1394, św. Andrzeja Apostoła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSKA ASYSTENTKA, duszpasterski asystent

  Osoba świecka pracująca zawodowo w duszpasterstwie; podlega jurysdykcji bpa diec., a administracyjnie diec. referentowi do spraw a.d.

  Instytucja a.d. rozwinęła się w pocz. XX w. w Niemczech dla zaradzenia potrzebom duszpast. w wyniku kryzysu wywołanego rewolucją przemysłową, a pierwszy ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /7 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA

  Czynnik ożywiający ciało ludzkie (stanowiący źródło ruchu „od wewnątrz"), będący pierwszym źródłem ludzkiego poznania, racją tożsamości -> człowieka (II D, III B), akt pierwszy ciała naturalnego, organizowanego; mający w możności życie (akt i możność).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSKIE CZASOPISMA

  Periodyki popularne, poświęcone formowaniu osobowości chrześcijańskiej w celu realizacji posłannictwa Kościoła w ramach ogólnego i specjalnego duszpasterstwa, wydawniczo podporządkowane instancjom kościelnym, zwł. diecezjalnym.

  W sensie szerszym zalicza się do nich także -» dziecięce czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /13 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - DZIEJE POGLĄDÓW

  W zach.eur. kręgu kulturowym-pierwsze koncepcje d.i. wiążą się z gr. wierzeniami przedorfic-kimi i orfickimi, wg których przychodziła ona z kosmosu i do niego wracała, a podczas snu błąkała się po przestworzach;

  wg Homera d.i. pobudza do działania ludzką siłę (tymos), dzięki której pożąda, kocha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /6 208

  praca w formacie txt

Do góry