Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUTKIEWICZ STANISŁAW ks.

  ur. 17 IV 1862 w Zakliczynie (k. Tarnowa), zm. 26 III 1926 w Tuchowie (k. Tarnowa), Pedagog, duszpasterz.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Tarnowie i przyjęciu 1886 święceń kapł. studiował prawo kan. na Gregorianum, uwieńczone 1888 doktoratem; 1888-97 był wychowawcą i ojcem duch. w tamt. seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - PODMIOT i RODZAJE

  Podmiot d. obok osób (hierarchii i świeckich) stanowią także instytucje. Głównym podmiotem jest Jezus Chrystus hist., uwielbiony i udzielający się, którego zbawcze działanie uobecnia w danym momencie dziejów ludzkości Duch Święty.

  1. Kościół będący sakramentem zbawienia, czyli znakiem wewn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /8 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUVAL JEAN OCD

  Imię zak. Bernard od św. Teresy, ur. 22 IV 1597 w Clamecy (dep. Nièvre), zm. 10 IV 1669 w Paryżu, Misjonarz.

  Śluby zak. złożył 1615 w Paryżu, po czym odbył studia teol. i przyjął święcenia kapł.; na polecenie przełożonych zakładał 1621-32 klasztory w Rouen, Tuluzie i Marsylii, nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - FUNKCJE i FORMY

  W celu realizacji d. istnieją specyficzne funkcje i odpowiadające im formy.

  1. Do podstawowych funkcji d. zalicza się głoszenie słowa Bożego (-> Biblia w duszpasterstwie), ofiara eucharyst. (-»• msza) i sprawowanie sakramentów; w słowie Kościoła uobecnia się Chrystus jako przedwieczne Słowo Boga Ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /13 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY"

  Dwumiesięcznik poświęcony sprawom duszpasterstwa młodzieży, wydawany 1923--28 w Tarnowie, a 1929 w Poznaniu, redagowany przez ks. Aleksandra Rogoża; organ Związku Młodzieży Pol. Męskiej.

  Był łącznikiem między duszpasterzami młodzieży pozaszkolnej i pomocą w ich pracy; omawiał zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICĄ"

  Dwumiesięcznik wydawany od 1949 w Rzymie przez Centr. Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji Pol. (do 1965 kwartalnik).Założycielem i pierwszym red. czasopisma był abp J.F. Gawlina (1949-64); nast. bp Władysław Rubin (1964-70), a od 1970 bp Szczepan Wesoły.

  Przeznaczone dla pol. duchowieństwa pracującego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - DZIEJE

  Od czasów apost. w okresie wczesnochrześcijańskim d. polegało głównie na zyskiwaniu nowych wyznawców chrześcijaństwa oraz wtajemniczaniu ich w naukę i życie chrzęść. (-»• ewangelizacja); zapoczątkowane działalnością mis. apostołów w dniu -»• Zesłania Ducha Świętego obejmowało głoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /9 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO

  Zorganizowana działalność zbawcza -+ Kościoła, polegająca na służbie wobec człowieka (-> diakonia) przez głoszenie -»• słowa Bożego, sprawowanie ofiary (-* eucharystia) i -* sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańskim -»• świadectwie życia; umożliwia zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - TEORIA FILOZOFICZNA

  Platon, Augustyn, Descartes i in. myśliciele uważali, że d.i. można poznać bezpośrednio z uwagi na to, że jej koncepcja dana jest doświadczalnie (w specyficznym rozumieniu doświadczenia) ; ponieważ jednak doświadczalnie dana jest człowiekowi tylko jaźń (jako podmiot podmiotujący akty człowieka)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURYCH JAROSLAV

  ur. 2 XII 1886 w Hradec Králové, zm. 7 IV 1962 w Pradze, Poeta i prozaik.

  Będąc lekarzem wojskowym, rozwijał jednocześnie żywą działalność lit. i publicystyczną, m.in. redagował kat. czasopisma „Rozmach" (1923-27) i „Akord" (1928-33); wyznawca ortodoksyjnego katolicyzmu i rygoryzmu mor., rzecznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt

Do góry