Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DYSFUNKCJA

  Niezałożone i niepreferowane (niepożądane) następstwa istnienia lub działania danego elementu -*• systemu społecznego, a także kulturowego dla in. elementu tego systemu lub (częściej) dla całego systemu.

  Pojęcie d. wprowadził do socjologii R.K. Merton w związku z krytyką przyjmowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPENSA

  (łac. dispensare zarządzać), zwolnienie od obowiązku zachowania ustawy w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny; zapewnia większą elastyczność prawu, które pozostaje samo w sobie nie naruszone, a osoba fiz., prawna czy nawet cała społeczność, korzystając z d., osiąga większe dobro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA

  (łac. rozdzielenie, niezgodność), w logice formalnej — zdanie (lub forma zdaniowa) złożone z 2 zdań za pomocą funktora prawdziwościowego (spójnika, który je łączy jedynie ze względu na ich wartość logiczną) i fałszywe wyłącznie wtedy, gdy obydwa zdania składowe są prawdziwe. Sam funktor nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKALCEACI

  (łac. discalceati bosi, rozzuci), określenie niektórych wspólnot zakonnych w Kościele katolickim, których członkowie wg przepisu reguł nawiązującego do ewangelicznego zlecenia Jezusa Chrystusa (Mt 10,10; Mk 6,9) nie używali obuwia, chodząc boso lub w sandałach (bez skarpet).

  Motywację zaczerpnięto z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM EKUMENICZNE

  Zbiór norm, wytycznych i postulatów dotyczących realizacji soborowych zasad -* ekumenizmu, wyd. przez -*• Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan pt. D. ad ea quae a Concilio Vaticano Secundo de re oecu-menica promulgata sunt exsequenda (cz. I promulgowano 14 V 1967 w AAS 59(1967) 574-592; cz. II - 16 IV 1970...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM KATECHETYCZNE

  Zbiór zasad i wskazań oraz propozycji dot. celu, zadań, treści, sposobu realizacji i struktury organizacyjnej -*• katechezy, wyd. 11 IV 1971 przez Kongr. do Spraw Duchowieństwa pt. D. catechisticum generale (CV 1971), a w pol. przekładzie pt. Ogólna instrukcja katechetyczna w adm. -*• diecezjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM ZAKONNE

  Partykularne prawodawstwo zak., zawierające drugorzędne normy -»• kapituł gen., zarządów gen. lub wyższych przełożonych, uzupełniające normy podstawowe (-»• reguły, -»> konstytucje zakonne) i zabezpieczające jednolity sposób postępowania wspólnoty zakonnej.

  Genezę d. zakonnego upatruje się w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTYK

  (gr. dis dwa razy, ptyssein składać), podwójne prostokątne składane tabliczki (połączone zawiasami lub wiązadłami) z drewna, kości słoniowej lub metalu, służące do pisania po stronie powleczonej woskiem (gipsem lub kredą), a na odwrocie najczęściej ozdabiane; niekiedy używano większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNEBURG

  pol. Dźwińsk, Daugavpils w Łotewskiej SRR, dekanat i parafia kat. w archidiec. mohylewskiej (od 1918 w archidiec. ryskiej) oraz dawna siedziba jezuitów prow, litewskiej.

  Miasto, zał. 1278 przez zakon kawalerów mieczowych, było od 1561 stolicą Inflant Pol.; dzięki jezuitom, sprowadzonym tu 1626 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DYREKTOR ZAKONU"

  Do 1929 „Rodzina Seraficka. Dyrektor. Dodatek dla księży", organ księży (zw. dyrektorami) sprawujących prawną i duszpast. opiekę nad III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, wyd. 1925-39 w Warszawie przez kapucynów jako 2-miesięcznik (nakładem 500 egz.); redagowali go - W. Rytel (1925-29), B. Sontag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt

Do góry