Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

  Trwała właściwość poznawczo-motywacyj-na człowieka, wynikająca z -> dziedziczności, uprzedniego i aktualnego doświadczenia (-»• uczenie się) i ićh interakcji, będąca źródłem określonego zachowania się; ma charakter potencjalny, realizuje się w różnych postaciach zachowania i tylko dzięki nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTEIZM

  (gr. dyo dwa, Theos Bóg), doktryna przyjmująca istnienie w Bogu 2 natur i 2 odrębnych osób; w znaczeniu szerszym — przekonanie o istnieniu 2 odwiecznych przeciwstawnych sobie sfer bytu (dualizm I).

  D., genetycznie powiązany z tryteizmem (-» tryteiści), zrodził się w związku z zaprzeczeniem boskości ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

  Zbiór norm i wskazań praktycznych dotyczących apostolatu świeckich w Polsce (-> apostolat IV), wyd. w niektórych -* diecezjalnych czasopismach (m.in. KDP 57(1971) 53-72; GWK 17(1973) 401--417) pt. D. apostolstwa świeckich (DAS); oprać przez Komisję do Spraw Apostolstwa Świeckich (pod przewodnictwem kard. K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRECJA

  (łac. oględność), postawa szacunku wobec osobistych tajemnic -> bliźniego, polegająca na ich zachowaniu i nierozgłaszaniu (aspekt neg.), a ponadto na niewtrącaniu się do intymnych dziedzin jego osobistego życia (aspekt pozyt.); jako konsekwencja uznania godności -»• osoby ludzkiej i prawa do dobrego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYROFF ADOLF

  ur. 2 II 1866 w Aschaflenburgu, zm. 3 VII 1943 w Monachium, filozof.

  Studia filoz. odbył na uniw. w Würzburgu, Bonn i Berlinie, m.in. pod kierunkiem W. Diltheya i O. Külpego; od 1903 wykładał filozofię chrzęść, na uniw. w Bonn; w pracach przedstawił syntezę filozofii eur., zwł. w Religion und Moral (Pa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA

  (łac. rozdzielanie), nierówne traktowanie ludzi ze względu na ich narodowość, kolor skóry, przynależność do in. rasy, kasty, klasy, kultury, religii itp. Jest pogwałceniem godności -> osoby ludzkiej oraz zasady sprawiedliwości rozdzielczej (-+ sprawiedliwość) i -*• dobra wspólnego.

  Przykładem d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYS

  Parafia w dekanacie lubelskim diecezji lubelskiej, powstała przed 1425.

  Obecny kościół par. św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XVI w., późnorenesansowy, orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, ma jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z 3. ćwierci XVIII w.;

  do 1610 zajmowali go kalwiniści;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKUSJA

  (łac. roztrząsanie), słowne lub pisemne rozwiązywanie zagadnienia przez konfrontację przeciwstawnych poglądów, w szczególności zespołowe uwyraźnianie lub dociekanie prawdy w drodze wolnej (nieraz pubi.) wymiany myśli i jej precyzowania. Jedną ze znanych form d. jest dysputa (-»• dysputy teologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

  (łac. disco uczę się), termin określający —

  ° dział nauki lub techniki (nawet sportu),

  ° podporządkowanie się przepisom porządkowo-organizacyjnym, karność,

  ° narzędzie cielesnego umartwienia i pokuty, zwł. w życiu monastycznym, najczęściej bicz o paru rzemieniach.

  1. Obok treści wiedzy jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSONANS POZNAWCZY

  Relacja między dwoma przeczącymi sobie -*• przekonaniami. Nazwę wprowadził i teorię opracował L. Festinger, przyjmując nast. założenia za podstawowe:

  ° niezgodność między przekonaniami wywołuje stan przykrego napięcia emocjonalnego, który odczuwany jest jako -»• kara lub zagrożenie -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /14 680

  praca w formacie txt

Do góry