Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI WOJCIECH

  ur. 13 VII 1848 w Jezupolu (k. Stanisławowa), zm. 23 III 1909 w Wiedniu, polityk, filozof, eseista i literat.

  Po studiach prawa 1867-72 w Wiedniu uzyskał doktorat i 1894 został docentem, a 1896 prof, historii filozofii i estetyki na uniw. we Lwowie; od 1887 był członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /5 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - ROZWÓJ

  Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO BOŻE

  Specyficzny stosunek wspólnoty religijnej do Boga oraz Boga do swego Judu, oparty na dziecięctwie Bożym, a zarazem dobro eschatyczne obiecane przez Boga -» człowiekowi (II E, III C).

  1. W Starym Testamencie — pojęcie d.B., wynikające z naczelnej idei przymierza Boga z Izraelem, obejmuje 3 relacje:

  ° Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

  Polegają na oddziaływaniach zamierzonych (zgodnie z ideałem wychowawczym) i nie zamierzonych, bezpośrednich i pośrednich środowiska spo-łeczno-kulturowego (rodzinnego i pozarodzinnego) oraz biogeograficznego — modyfikujących sferę biotyczną (m.in. aparat koordynacyjno-regulacyjny, aparat ruchu) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO

  Człowiek w okresie od urodzenia do pierwszych lat dojrzewania (0-12 rok życia), będący w stanie intensywnego rozwoju (-> człowiek II); stanowi część składową rodziny, a także potomstwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

  Organizacje zakładane w celu pomnożenia kultu oraz formacji religijno-moralnej i apostolskiej dzieci, kierowane przez dorosłych (duszpasterzy, wychowawców lub działaczy społecznych), stanowiące jedną z podstawowych metod dzieci duszpasterstwa albo działań opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /13 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWA LITERATURA POLSKA

  Utwory literackie przeznaczone dla dzieci i młodzieży przez ich twórców, jak też wtórnie, przez zinstytucjonalizowane formy przekazu (wypisy podręcznikowe, antologie czytanek szkolnych itp.), a ponadto przyswajane przez młodego czytelnika dzięki ich atrakcyjności i przystępności (np. postać dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /32 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO BOŻE

  Nadprzyrodzony stan -> człowieka (II E, III C) wynikający z jego -> adopcji przez Boga, dzięki której upodobniony do niego jako do Ojca może uczestniczyć (partycypacja) w wewnątrztrynitarnym życiu Trójcy Świętej.

  I. PODSTAWY BIBLIJNE — W ST wcześniejsze od idei d.B. było przekonanie, że cały naród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO DUCHOWE

  Forma dążenia do chrześcijańskiej -» doskonałości przez odnoszenie się do Boga jako do dobrego Ojca przy zachowaniu niektórych cech dziecka (-+ dziecięctwo Boże).

  Założenia drogi d.d. mają punkt wyjścia w ST w ujęciu Boga jako troskliwego Ojca (Pwt 7,8; Ps 103,13; Iz 54,8; Jr 31, 3.20; Oz 11,1-4; Ml...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - POWSTANIE i ROZWÓJ

  D.cz.r. w Polsce wykształciły się z uprzednich form dziecięcego czasopiśmiennictwa, w którym od początku dominowały mor.-rel. tendencje. W pierwszym okresie rozwoju rodzimego czasopiśmiennictwa dziecięcego (1824-34) wydawcy i red. uważali za pierwszoplanową potrzebę krzewienia i utrwalania cnót mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /15 767

  praca w formacie txt

Do góry