Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZIERŻAWA

  Przeniesienie prawa używania jakiejś rzeczy na określony czas łącznie z pobieraniem z niej pożytków w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, zw. czynszem. D. bez określenia czasowego, czyli wieczysta, nazywa się emfiteuzą.

  W prawodawstwie kośc. od najdawniejszych czasów d. była formą administracji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERGOWICE

  Parafia w dekanacie kozielskim w diecezji opolskiej. Wieś znana z patriotyzmu ludności pol. w okresie panowania prus. i niemieckiego.

  Kościół drewniany św. Anny zbudowano 1610; od 1798 był w D. lokalista, a parafię erygowano 1893; staraniem ks. P. -* Brandysa wzniesiono 1903-06 neogot. kościół par.; już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻOŃ JAN ks.

  ur. 16 I 1811 w Łowkowicach (k. Kluczborka), zm. 29 X 1906 tamże, pszczelarz.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1834 święcenia kapł. i został wik. w Siołkowicach k. Opola; 1835-38 był adm., a 1838-69 prob, w Karłowicach (k. Brzegu). Z uwagi na konflikty z władzą kośc. z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEROŻYŃSKI FRANCISZEK SJ

  ur. 13 I 1779 w Orszy (Białoruska SRR), zm. 22 IX 1850 we Fredericku (k. Baltimore), organizator jezuickiej prowincji zakonnej w Marylandzie.

  Do zakonu wstąpił 1794 w Połocku, gdzie odbył studia filoz.--teol. i przyjął ok. 1805 święcenia kapł., po czym wykładał teologię; po usunięciu 1820 jezuitów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERZĄŻNO WIELKIE

  Parafia w dekanacie Strzelce Krajeńskie w diecezji gorzowskiej, eryg. 1957; kościół MB Różańcowej z 1595 (fundacji Piotra Czarnkowskiego) jest budowlą orientowaną, konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, z wieżą konstrukcji słupowej, oszalowaną; ma późnorenesanso-wy ołtarz główny z pocz. XVII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ POJEDNANIA

  Żydowskie święto powszechnego przebłagania Boga za grzechy, obchodzone 10 tiszri (wrzesień-październik).

  Najwięcej uwagi obchodowi D.P. poświęca Kpł 16, określająca obrzędy i znaczenie święta. Główną postacią O.P. był -> arcykapłan, który po rytualnych obrzędach i przywdzianiu szat liturg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

  Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKAN

  (gr. deka dziesięć), Urząd przełożonego sprawującego określoną władzę w niektórych wspólnotach kościelnych albo godność w niektórych zespołach kolegialnych; jego zastępcą jest wicedziekan. Nazwa wywodzi się ze staroż. zwyczaju przewodzenia 10-osobowej grupie.

  1. D. wikariusz okręgowy poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /9 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ POKOJU

  Obchód rozpoczęcia roku kalendarzowego w Kościele katolickim, poświęcony modłom o pokój.

  D.P. ustanowił pap. Paweł VI orędziem z 8 XII 1967 (AAS 59(1967) 1097-1102) na święto -* Nowego Roku dla podkreślenia, że pokój jako wspólne dobro całej ludzkości leży u podstaw i początków każdego jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA, Thanksgiving Day

  Święto ogólnonarodowe w Stanach Zjednoczonych o charakterze dożynkowym, obchodzone uroczyście także w środowiskach polonijnych (Polonia).

  Nawiązuje do ~> dożynek zapoczątkowanych w końcu listopada 1621 przez ojców pielgrzymów z Plymouth jako wyraz podziękowania -»• Opatrzności Bożej za korzystne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt

Do góry