Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EDYTA Św. OSB

  ur. 961 w Kemsing (hrabstwo Kent), zm. 16 LX 984 w Wilton (k. Salisbury), córka króla ang. -> Edgara i Wulfridy z Wilton.

  Po urodzeniu E. matka jej wróciła z niemowlęciem do klasztoru w Wilton; E. otrzymawszy tam wykształcenie, zajmowała się malarstwem i układaniem tekstów modlitw, z których powstał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT MEDIOLAŃSKI, edykt tolerancyjny, konwencja mediolańska

  Umowna nazwa jednolitego programu polityki religijnej w stosunku do -> chrześcijaństwa w -> rzymskim cesarstwie, uzgodnionego 313 w Mediolanie przez ces. -> Licyniu-sza (część wsch.) i ces. -* Konstantyna Wielkiego (część zach.).

  Wzniecone przez ces. -*• Dioklecjana krwawe ~> prześladowanie chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EECKHOUT GERBRAND van den

  ur. 19 VIII 1621 w Amsterdamie, zm. 29 IX 1674 tamże, malarz i grafik.

  Malarstwa uczył się w pracowni Rembrandta w Amsterdamie (1635-40), będąc jego najlepszym uczniem, a później jednym z najwierniejszych przyjaciół. Malował głównie obrazy o tematyce rei., bibl. i mit., które cechuje przejęta od mistrza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT NANTEJSKI

  Dekret prawno-publiczny regulujący stosunki między władzą państw, i katolikami oraz —> hugenotami, wyd. 13 IV 1598 w Nantes przez króla franc. Henryka IV, składał się z 95 art. zasadniczych, 56 uzupełniających i 2 dodatków; wydał go L. Anquez (Histoire des assemblées politiques des réformés de France, P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EEDEN FREDERIK WILLEM van

  ur. 3 IV 1860 w Haarle-mie, zm. 16 VI 1932 w Bussum (k. Amsterdamu), poeta, prozaik i myśliciel.

  Z zawodu lekarz, pracował w klinice psychoterapeutycznej w Amsterdamie; działalność lit. rozpoczął jeszcze jako student {Het sonnet, A 1884; De student thuis, A 1885); stanąwszy na czele lit. ruchu młodych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT WORMACKI

  Dekret prawno-publiczny ces. Karola V potępiający M. Lutra jako heretyka i skazujący go na banicję wraz ze zwolennikami oraz zabraniający czytania jego książek, wyd. na skutek nalegań nuncjusza G. Aleandro na sejmie Rzeszy Niem. w Wormacji 8 V 1521;

  część zawierająca rejestr doktrynalnych błędów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR

  Sobór powszechny zwołany 431 przez ces. Teodozjusza II do Efezu w celu wyjaśnienia chrystolo-giczno-mariologicznych poglądów Nestoriusza, dopełniony 433 tzw. pojednaniem w Aleksandrii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYNBURSKA ŚWIATOWA KONFERENCJA MISYJNA

  Konferencja przedstawicieli ewangelickich towarzystw misyjnych zwołana na 21 VI 1910 do Edynburga; zapoczątkowała ekum. współpracę misjonarzy chrzęść. (->- misyjne towarzystwa).

  Poprzedziły ją konferencje 1879 i 1888 w Londynie oraz 1900 w Nowym Jorku, podczas których obradowano nad ujednoliceniem metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - GENEZA

  S.E. zwołano w celu zharmonizowania 2 koncepcji chrystologicznych — antioch. (-> antiocheńska szkoła egzegetyczna) i aleks. {-*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), jakie formowały się w teologii po Nicejskim Soborze; w oparciu o schemat Logos—anthropos szkoła antioch., mimo znacznego zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYNBURSKA ŚWIATOWA KONFERENCJA WIARY i USTROJU

  Druga światowa konferencja Wiary i Ustroju obradująca 3-18 VHI 1937 w Edynburgu z udziałem ponad 500 delegatów reprezentujących 123 Kościoły chrzęść, (nieoficjalnie — 4 obserwatorzy kat.) z 43 krajów; przyczyniła się do powołania Ekumenicznej Rady Kościołów.

  Utworzony 1927 na Lozańskiej Światowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 363

  praca w formacie txt

Do góry