Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIA STAROŻYTNA

  WE. istniało wiele systemów teol. związanych z wielkimi ośrodkami kultu, głównie z -> Heliopolis, Hermopolis, -> Memfis i -> Tebami. Charakter pewnej całości nadawał różnym rei. koncepcjom oficjalny kult oraz niektóre instytucje państwowe.

  Panteon staroegip. obejmował wiele bóstw, często nie mających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /11 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGER, Agria

  Metropolia w pn. Węgrzech bez sufraganii. Bpstwo E. powstało 1009 jako sufr. Ostrzyhomia dla ewangelizacji Połowców i Pieczyngów; 1330 liczyło ponad 600 parafii; ponieważ z okupacji tur. (1596-1687) ocalało tylko 108 parafii, w XVIII w. reaktywowano ich 369;

  bp Ch. Eszterhazy (1761-99) założył w E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Chrześcijaństwo przeniknęło do E. w I w. (-»• Afryka II A); szybko rozwinęło się organizacyjnie i pogłębiło doktrynalnie (-* Aleksandria 12,-»- aleksandryjska filozofia, -*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), wytworzyło własną liturgię {-*• aleksandryjska liturgia) i wydało wielu pisarzy (np. ->-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGERIA

  (łac. egero wyprowadzam na świat), italska bogini źródła, czczona w latyńskiej Arycji (sławnej z kultu Diany Gajowej) i w Rzymie (k. Porta Capena) w gaju Kamen, z którego źródeł westalki czerpały wodę na potrzeby sakr.; wzywały ją do pomocy kobiety w połogu; uchodziła za oblubienicę lub żonę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT z SCHÖNAU, Ekbert OSB

  ur. ok. 1132, zm. 28 III 1184 w Schönau (Hesja), teolog i pisarz ascetyczny.

  Zostawszy kanonikiem w Bonn, wstąpił ok. 1155 do klasztoru podwójnego w Schönau, którego od 1166 był opatem; był też doradcą swej siostry (-> Elżbieta z Schönau) i spisał jej biografię i wizje; w Summa contra albigenses (1163)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREMA KODEKS

  (C, 04, d 3), odpis ksiąg Pisma św. pisany majuskułami, powstały w V w., prawdopodobnie w Egipcie; zwano go też -> palimpsestem, ponieważ w XII w. z jego pergaminowych kart usunięto wyblakły tekst bibl. i naniesiono na nie dzieła -* Efrema; pierwotny tekst zrekonstruował w znacznej części K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św.

  ur. ok. 306 w Nisibis (obecnie Nusaybin w pd.-wsch. Turcji), zm. 9 VI 373 w Edessie, diakon, poeta, teolog, ojciec i doktor Kościoła, zw. doctor marianus.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT abp.

  ur. ok. 950, zm. 8 lub 9 XII 993, syn Teo-doryka II, hrabiego Holandii, wychowany w opactwie Egmond--Binnen (k. Alkmaar).

  Był 976-977 kanclerzem ces. Ottona II, 977 został abpem Trewiru; wywierał wpływ na politykę Ottona II (udział w podróży do Włoch i 983 podpisanie traktatu z Wenecją w Weronie);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - ŻYCIE i DZIEŁA

  E. pochodził z rodziny chrzęść. (Contra haerescs 26,10); pozostawał pod wpływem bpów Nisibis — Jakuba (303-338), który wpoił mu ducha surowej ascezy i gorliwości duszpast., oraz Vologesa (346-361), który oddziaływał mądrością, wiedzą, dobrocią i łagodnością (Carmina nisibena 13-15); został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZ

  (obecnie ruiny k. Selçuk, 191422 Ayasoluk lub Ayasulug w zach. Turcji), staroż. miasto jońskie i ośrodek kultu -» Artemidy na wybrzeżu Azji Mniejszej u ujścia rzeki Kaj-stros do M. Egejskiego, jedna z pierwszych gmin chrzęść, (adresat Listu do Efezjan), a także łac. metropolia tytuł., miejsce licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /13 009

  praca w formacie txt

Do góry