Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PEDAGOGIKA

  Dział pedagogiki badający eksperymentalnie (->• eksperyment) zjawiska biol., psychol., socjol. i kulturowe związane z procesami wychowania i nauczania oraz ustalający prawa przebiegu tych zjawisk i procesów przez uogólnianie uzyskanych wyników doświadczeń; zapoczątkowana w 2. poł. XIX w. na bazie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  Osiąganie w myśleniu celów przy jak najmniejszym wysiłku; myślenie ekon. i zarazem skuteczne nazywa się sprawnym.

  W. Ockham podkreślając, że natura działa ekonomicznie, postulował, by w rozstrzyganiu zagadnień zachowywać e.m., czyli wyjaśniać najprościej, nie mnożąc bytów bez koniecznej potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLUZYWA

  (łac. excludere wykluczyć, nie dopuścić), zw. także wetem, prawo wykluczania podczas -*• konklawe niepożądanego kandydata na -»• papieża, uzurpowane przez władców państw katolickich począwszy od XVI w. i tolerowane z różnych względów do 1904 przez Stolicę Apostolską; od poł. XVIII w. zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA ZBAWIENIA

  (gr. oikonomia zarządzanie), plan zbawienia ludzkości, objawiony przez Boga w dziejach Starego i Nowego Testamentu (-> historia zbawienia).

  1. Dzieje problematyki — Pojęcie e.z. ma źródło w Listach Pawła Apostoła (zwł. w łączności z terminem mysterion Ef 3,9); określa realizowanie przez Boga pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKOMUNIKA

  (łac. excommunicatio wyłączenie ze wspólnoty), kościelna kara poprawcza (-»• cenzury kościelne), wyłączająca ochrzczonego ze współuczestnictwa z wiernymi; e. wymierzoną przy zachowaniu ceremonii liturg., określonych w Pontyfikale rzymskim (KPK kan. 2257 § 2), nazywa się -* anatemą (II).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMII ZASADA

  Ekonomia eklezjalna, jedna z 2 podstawowych norm (obok akribeia) stosowania środków zbawienia w -»• prawosławnym Kościele; w znaczeniu szerszym — proces włączania człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa; w sensie węższym — podstawa podejmowania wyjątkowych decyzji w konkretnych potrzebach Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /15 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  E., z uwagi na ciągłą ewolucję pojęcia Kościoła, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów międzywyznaniowego -* dialogu (III).

  A. GENEZA — Punktem wyjścia całej protestanckiej e. są poglądy M. Lutra w 2 zasadniczych etapach rozwojowych — początkowo podkreślał on niewidzialny i czysto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /26 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPANSJA WSZECHŚWIATA

  Własność wszechświata polegająca na wzroście jego promienia w miarę upływu -> czasu; związana jest z oddalaniem się galaktyk w kierunkach radialnych od obserwatora, znajdującego się w dowolnym punkcie kosmosu.

  Idea e.w. przeniknęła do kosmologii w związku z konstrukcją modeli kosmologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRON, Akkaron

  (hebr. 'Ekron, Vg Accarori), jedno z miast filistyńskiej Pentapolis (~> Filistyni) na wybrzeżu M. Śródziemnego (na zach. od -*• Judei), znane przede wszystkim jako ośrodek kultu -*• Beelzebuba.

  Wprawdzie wg Sdz (1,18) i 1 Sm (7,14; 17,52) E. został zdobyty przez Izraelitów już w epoce -»• Sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLOGE

  Zbiór praw zawierający wyciągi aktualnych ustaw pochodzących z kodyfikacji ces. Justyniana I Wielkiego i jego następców, wydany prawdopodobnie 726 przez bizant. cesarza Leona III Izauryjskiego.

  E. miał zastąpić ustawodawstwo justyniańskie i być pomocą w praktyce sądowej; odstępuje jednak od ducha prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt

Do góry