Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EKSSEKRACJA

  Utrata sakralnego charakteru miejsc (-» kościół, -»• ołtarz, wyjątkowo cmentarz) i naczyń liturg. (->• kielich, ->• patena), przeznaczonych do sprawowania liturgii.

  E. kościoła (KPK kan. 1170) następuje wskutek zniszczenia lub zapadnięcia się większej części jego ścian (nieznaczna przebudowa lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPORTA

  (łac. exportare wyprowadzić), nazwa liturgicznego obrzędu wyprowadzenia ciała zmarłego z domu do kościoła oraz z kościoła lub kaplicy pogrzebowej na -»• cmentarz przez kapłana i wiernych, z towarzyszeniem modłów i śpiewów przepisanych rytuałem grzebalnym (-> pogrzeb); pochód ten symbolizuje przejście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  Stan psychiczny człowieka tracącego prawie całkowitą łączność z otoczeniem i doświadczającego zjawisk niedostępnych in. ludziom, a często zachwytu i cierpienia o najwyższym natężeniu; towarzyszą mu różnorodne zjawiska somatyczne; występuje niekiedy jako element doświadczenia religijnego, zwł. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPOZYTURA

  (łac. oddział), duszpasterska jednostka terytorialna, wyłączona z macierzystej -> parafii, z zamieszkującą na niej ludnością, własnym kościołem i duszpasterzem; stosowana (od 2. poł. XIX w. głównie w zaborze austr.) w praktyce administracji kośc., choć nie występuje w Kodeksie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPEKTATYWA

  (łac. exspectare oczekiwać, wyglądać), akt łaski dający -»• duchownemu (I) nadzieję i prawo do otrzymania określonego -*• beneficjum, gdy ono zawakuje.

  Za pierwszego z papieży, który 1156 udzielił e., uważano Hadriana IV, chociaż skierował on jedynie prośbę do bpa Paryża o przydzielenie kanclerzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - STRUKTURA

  E. właściwa jest specyficznym stanem świadomości, kontaktem lub sposobem komunikowania się, a także procesem poznawczym, w którym zasadniczą rolę odgrywa głębokie uczucie -> miłości; występują w niej wizje intelektualne, zjednoczenie się z siłą i doskonałością -*• kosmosu lub z -> Bogiem, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  (łac. expressio wyraz), kierunek kulturowy w literaturze, sztuce, -> filmie i muzyce, którego główną kategorię estetyczną stanowi wyraz (ekspresja); rozwijał się w 30-leciu XX w. w Niemczech, skąd oddziaływał na inne kraje.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT

  (łac. próba, doświadczenie), dowolnie powtarzalne wywoływanie zdarzenia i wpływanie na jego przebieg w warunkach możliwie ściśle określonych i kontrolowanych, lecz modyfikowalnych, w celu przeprowadzenia jego systematycznej obserwacji; na określenie e. używa się nieraz terminu doświadczenie.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /11 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E., w zależności od uwarunkowań kulturowych, przybiera różne formy—e. o charakterze intelektualno-kontemplacyjnym (np. w fiioz.-rel. mistyce w staroż. Grecji, w islamie u tzw. Beszarów czy w religiach Dalekiego Wsch.) lub o irracjonalnym (zwł. w kulturach rodo-wo-plemiennych).

  E. najczęściej występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - GENEZA

  E. powstał w opozycji do -+ impresjonizmu, naturalizmu, a także -» realizmu; jego estetyka oparta była głównie na założeniach przeciwstawnych mimetycznym funkcjom sztuki; wysuwano przekonanie, że jej zadaniem jest odtwarzanie świata wewn. i drążenie istoty rzeczywistości (antyimpresjonizm). Szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt

Do góry