Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EKUMENICZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone problematyce zjednoczenia chrześcijaństwa.

  W okresie preekumenizmu, zapowiadającego i przygotowującego -> ruch ekumeniczny w sensie ścisłym, pojawiły się czasopisma o profilu irenicznym — „Ireneon". Eine der evangelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeitschrift (B 1821-25)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTENIA

  (gr. rozszerzenie), modlitwa liturgiczna w Kościołach wschodnich, złożona z kilku próśb za różne osoby lub wspólnoty oraz ich potrzeby i troski życia; wierni na każde wezwanie odpowiadają Kyrie elejson. Jej odpowiednikiem w -» rzymskiej liturgii jest -> modlitwa wiernych.

  E. była wspólną modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE INSTYTUTY

  Ośrodki podejmujące badania nad problematyką ekumeniczną { ekumenizm); zajmują się szeroko rozumianą akcją ekum. (problemy mis., społ., rasowe, dialog z in. religiami) albo studiami nad interkonfesyjną czy -* ekumeniczną teologią lub specjalizują się w określonej dziedzinie (np. teologii prawosł.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /12 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTHESIS

  (gr. wykład), wczesnochrześcijańskie formuły wiary, wyjaśniające dogmat chrystologiczny, choć nie zawsze zgodnie z doktryną Kościoła.

  1. E. makrostyczna, pochodząca ze Wschodu i nawiązująca do synodu 341 w -> Antiochii (III), jest formułą wiary przedstawioną 345 synodowi w Mediolanie; w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWA

  Wspólne modlitwy Kościołów chrześcijańskich w celu przyspieszenia zjednoczenia -> chrześcijaństwa (II, III).

  N.e., które polegają na modlitwie o jedność chrześcijaństwa lub w in. intencji, odbywają się z upoważnienia władz kośc. (oficjalne) lub za ich wiedzą i zgodą, nieraz bez, a nawet wbrew nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

  Termin e. oznacza partycypację człowieka przeżywającego w formie zachwytu specyficzny „wgląd" w nadprzyr. rzeczywistość; e. wystąpiła w ST u niektórych proroków, m.in. u Mojżesza (Wj 3,4-5), Jeremiasza (Jr 1,4-10), Ezechiela (Ez 3,12-15; 4,4-8) i Daniela (Dn 10,8-17) podczas ich prorockiego powołania, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W LITERATURZE

  E. nawiązywał do średniowiecza, baroku, romantyzmu, ' a także do kultury orientalnej (mistyka); kształtował się m.in. pod wpływem twórczości W. Blake'a, W. Whitmana, A. Rimbauda, Ch. Baudelaire'a, M. Maeter-lincka, E. Verhaerena, a w zakresie problematyki społ.-mor. także L.N. Tołstoja i F.M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA

  Dział psychologii posługujący się metodami eksperymentalnymi (-» eksperyment) jako najbardziej podstawowymi; zapoczątkowana 1879 przez W. Wundta zbliżyła psychologię do nomotetycznego modelu nauk przyrodniczych (nauka) oraz spowodowała jej podział na naukę teor. i stosowaną.

  W p.e., operującej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W SZTUCE

  E. daje pierwszeństwo subiektywnym odczuciom artysty i przepojony jest jego osobowością, a rzeczywistość ukazuje poprzez jego temperament, a nawet światopogląd; jako wielokierunkowy ruch artyst. łączył w sobie doświadczenia współcz. kierunków — prymitywizm, symbolizm, kubizm, futuryzm, surrealizm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  (łac. rozwijanie), operacja precyzowania treści lub sensu wyrażeń bez zmiany ich zakresu; w języku franc, niekiedy utożsamiana z -»• wyjaśnianiem (czyli eksplanacją).

  W logice tradycyjnej funkcję e. pełniły -»- definicje; odrębną procedurą badawczą stała się e. wówczas, kiedy zadanie definicji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt

Do góry