Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EKUMENIUSZ, Oikumenios

  Żył w VI w., filozof, retor i egzegeta, komes Izaurii; niesłusznie identyfikowany ze św. Ekumeniuszem, bpem Trikki (Tesalia).

  Jako zwolennik -* Sewera, patriarchy Antiochii, z którym korespondował, w uzasadnianiu swych poglądów powoływał się na autorytet Atanazego Wielkiego, Bazylego Wielkiego, Grzegorza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK)

  Światowa Rada Kościołów, Conseil Oecuménique des Eglises, ökumenischer Rat der Kirchen, World Council of Churches, związek autonomicznych Kościołów chrześcijańskich, powołany 1948 w celu prowadzenia działalności ekumenicznej (-> ruch ekumeniczny), z siedzibą w ~> Genewie; nie jest nad-Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  (łac. extensio zakres), cecha przysługująca niektórym wyrażeniom, językom lub -> systemom logicznym.

  Wyrażenie złożone (W) nie zawierające zmiennych wolnych jest ekstensjonalne wtedy i tylko wtedy, gdy zastępując jeden z jego członów równoważnikiem, przekształca się je w wyrażenie równoważne (W');...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY

  Najwyższa honorowa instytucja -» prawosławnego Kościoła z siedzibą w -> Stambule; jego zwierzchnik ma tytuł abpa Konstantynopola oraz ekum. -» patriarchy i sprawuje władzę łącznie ze Świętym Synodem (12 metropolitów), który podejmuje uchwały we wszystkich ważniejszych sprawach kośc. w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - INSTYTUCJA

  W wyniku wzrastających od pocz. XX w. tendencji ekum. dążono do ich scentralizowania.

  1. Geneza i dzieje — Myśl założenia ERK podjął 1919 N. —> Söderblom, protest, abp Upsali, co znalazło poparcie uczestników -> Sztokholmskiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa z 1925 oraz ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTERMINACJA

  (łac. wyniszczenie), działanie podejmowane w celu wytępienia określonej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej; jest zbrodnią przeciw ludzkości.

  E. biologiczną podjęto już w XIII w. prz.Chr. w Egipcie wobec Żydów (Wj 1,15-17); planował ją także Aman w państwie pers., głównie w celach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - KOŚCIOŁY

  Przynależne do ERK dzielą się na członkowskie i stowarzyszone, a w łączności z nią pozostają również Krajowe Rady Ekumeniczne.

  A. KOŚCIOŁY CZŁONKOWSKIE — Spośród chrzęść. Kościołów i wspólnot status pełnego członka w ERK mają:

  z regionu Afryki Centralnej — Church of the Province of Central...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /19 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAPOLACJA

  Hipotetyczne rozszerzenie zakresu zdań jednostkowych, praw i teorii poza obszar doświadczenia, na podstawie którego zostały ustalone; jest szczególnym przypadkiem -> indukcji niezupełnej.

  E. danej funkcji f(x) jest wyznaczeniem wartości tej funkcji na zewnątrz przedziału wartości, w którym jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawienie interkonfesyjnej problematyki teologicznej, a także wszelkich zagadnień teologicznych, przy zachowaniu teologicznego i wyznaniowego -> pluralizmu (II-III) zgodnie z zasadami -* ekumenizmu.

  1. Tendencje do usamodzielnienia — Ekumeniści współcz. postulują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRA WERSJA — INTROWERSJA

  (łac. extra na zewnątrz, intro do wewnątrz, verlo obracam), zespół cech psychicznych charakteryzujących typ osobowości (-*• charakter IV), występujący w psychologii CG. Junga i H.J. Eysencka.

  Jung, zakładając istnienie kontinuum od e. do i., na który™ można wyznaczyć punkty odpowiadające wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt

Do góry