Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ELBEL BENIAMIN OFM

  ur. 16 III 1690 w Friedbergu (k. Augsburga), zm. 4 VI 1756 w Söflingen (k. Ulm), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1708 i po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął ok. 1813 święcenia kapł.; wykładał teologię mor. w seminarium zak. w Würzburgu i Pasawie; był prowincjałem (1735-38) i gen. komisarzem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELBING MIKOŁAJ LUDWIK OFMConv

  ur. 1670 prawdopodobnie w Krakowie, zm. 27 III 1737 tamże, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1683 w Krakowie; studia filoz.-teol. odbywał w Krakowie, Padwie (1697 nacja pol. wybrała go asesorem) i rzym. kolegium św. Bonawentury, uzyskując doktorat z teologii. Nabytą we Włoszech znajomość sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELBLĄG

  Siedziba parafii i dekanatu kat. w diec. warmińskiej oraz parafii prawosł. i ewang.augsb., dawny ośrodek protestantyzmu. Po zbudowaniu 1237 przez Krzyżaków zamku w pobliżu handlowego grodu prus. Truso rozwinęła się osada, której wielki mistrz Henryk z Hohenlohe nadał 1246 prawa miejskie; do 1261 E. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /7 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELASSON

  Bpstwo prawosławne w metropolii Larisa w środk. Grecji, od pocz. XVI w. abpstwo autokefaliczne, a od 1814 metropolia w Tesalii; jednym z jego bpów był Arse-niusz z E. ; metropolita E. nosi honor, tytuł hypertimosa i eg-zarchy góry Olimp.

   

  R. Janin, DHGE XV 113-115.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELAM

  (elamickie Haltamti, akadyjskie Elamtu, hebr. Elarri), kraj na wsch. od »• Babilonii ; jego zasadniczą część stanowiły ziemie dzisiejszych 2 ostanów Iranu — Chuzestanu ze stolicą w -»• Suzie oraz Lorestanu aż po Buszir, położone na wsch. brzegu Zatoki Pers.; wg Rdz 10,22 i 1 Krn 1,17 z racji geogr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL

  Hebr. forma ogólnosemickiego określenia bóstwa lub boga ('//[w], 'ilah); oznacza także indywidualne bóstwo, czczone szczególnie przez pn.-zach. Semitów; nierzadko część składowa imion osób lub miast.

  W -> Ugarit występuje E. jako naczelny bóg panteonu, patriarcha in. bóstw i ludzi, którego często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIPROBABILIZM

  (łac. aeąuus równy, probabilis prawdopodobny), pogląd przyjmujący, iż w przypadku wątpliwości co do wyboru między wymaganiem prawa a uprawnieniem wynikającym z -*• wolności należy kierować się wolnością, jeśli opinia za prawem i za wolnością jest równie albo prawie równie dowodliwa.

  W swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM

  Poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań (-> chrześcijaństwo) w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu -» pluralizmu teologicznego i wyznaniowego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

  Błąd logiczny aktualnej wieloznaczności wyrażenia złożonego, powstały na skutek wielokrotnego używania wyrazu składowego, potencjalnie wieloznacznego, w coraz to in. znaczeniu, ze świadomością, że używa się go w tym samym sensie, np. „historia jest to nauka human." oraz „Napoleon odegrał ważną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM - POJĘCIE

  Termin gr. oikumene, oznaczający ziemię zamieszkaną i uprawianą (w przeciwieństwie do pustyni czy puszczy), stosowano w hellenistycznym kręgu kulturowym; jego łac. odpowiednikiem był wyraz orbis.

  1. W znaczeniu etymologicznym — W źródłach bibl. ST oikumene występuje w znaczeniu zarówno świeckim, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 255

  praca w formacie txt

Do góry