Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ELPHIN

  Bpstwo w pn. Irlandii, sufr. Tuam; zał. 450 przez św. Patryka jako opactwo-bpstwo.

  Od synodu 1152 w Kells należy do Tuam; 1539 powstała tu diecezja anglik., pozostająca od 1841 w unii personalnej z Kil-more i Ardagh; ok. 1860 siedzibę bpstwa kat. przeniesiono do Sligo, gdzie zbudowano 1869-82 katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELLWANGEN

  Dawne opactwo benedyktyńskie i ważny ośrodek kościelny w Szwabii (Badenia-Wirtembergia).

  Opactwo E. założyli 764 Hariolf i jego brat bp Erlolf z Langres (Burgundia) w celu wzmocnienia wpływów frankońskich w Szwabii, a jego początki przedstawił 850 Ermenrich, mnich z E. w Vita Harlolfi; 814 ces. Ludwik I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELPIDIUSZ RUSTYK, Elpidius Domnulus, Rustyk

  Żył w VI w., poeta chrześcijański.

  Napisał Carmen de Christi lesu benefici is w 149 heksame trach, w którym w formie modlitwy lirycznej sławi przyjście Boga na świat, jego cudy i dzieło odkupienia, oraz Historiae testamenti veteris et novi, złożone z 24 epigramów, będące wyjaśnieniem o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELO, Elotana

  (Montealegre del Castillo k. Albacete w pd.-wsch. Hiszpanii), bpstwo w metropolii Toledo; znany 1 bp z 610; ok. 633 zostało połączone z bpstwem Ilici; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ELPIS"

  Prawosławne czasopismo teologiczne, zał. 1926 w Warszawie przez metropolitę -»> Dionizego, mające na celu publikację prac profesorów Studium Teologii Prawosławnej UW ; ukazywało się do 1939 (z przerwą 1929-30), początkowo jako rocznik, a od 1932 półrocznik.

  Wydawane przez Synod Kościoła Prawosł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELOHTM

  W ST określenie jedynego Boga lub bóstw pogańskich; forma liczby mnogiej nie została dotąd wyjaśniona jednoznacznie — być może chodzi o wyrażenie pełni i doskonałości.

  Niejasny jest związek E. z pokrewnym imieniem -> El, jakkolwiek oba określenia używane są dość często zamiennie (np. synowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL SALTO

  Pralatura samodzielna w Meksyku, sufr. Du-rango; eryg. 9 XI 1966 z części terytorium archidiec. Durango i diec. Mazatlán; zajmuje 35 000 km2 i liczy 120 000 mieszk., w tym 114 000 katolików, 12 parafii, 4 księży diec. i 6 zak., 8 zakonników, 17 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 14-15; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELOHISTYCZNA TRADYCJA (E)

  Jedna z 4 wyodrębnionych przez J. Wellhausena głównych tradycji -+ Pięcioksię-gu (-> biblijne tradycje), określająca Boga mianem -*• Elohim (podobnie jak młodsza od niej -+ kapłańska tradycja, czyli P); zaczyna się w Rdz 15 i przewija przez dalsze rozdziały Pięcio-księgu, a wg niektórych uczonych nawet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELKEZAICI

  Heterodoksyjny odłam -» judeochrześcijań-stwa istniejący w II-III w. w Syrii w górnym biegu Eufratu.

  Powstanie sekty wiąże się z działalnością Elkezaja, który wg Epifaniusza (Pan. XIX 1,5) był judaistą i myślał kategoriami żyd., a wg relacji Hipolita Rzym. (Elench. IX 16) otrzymał specjalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIZEUSZ WARDAPET, Elisze Św.

  Żył w końcu V w., anonimowy pisarz, któremu nadano imię w X w., doktor Kościoła ormiańskiego.

  Wg tradycji z X w. miał być sekretarzem i adiutantem wodza powstania Wardana Mamikoniana i po jego bohaterskiej śmierci zostać zakonnikiem; jego epicki opis powstania narodu orm. z 451 traktujący o Wardanie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt

Do góry