Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus - W FOLKLORZE RELIGIJNYM

  Pod wpływem liturgii dnia (perykopa o uczniach idących do E.) powstały różne zwyczaje, głównie w okresie baroku.W Europie Środk. istniał zwyczaj „szukania Zmartwychwstałego" lub „z grobu Powstałego" (Polska, dokument z 1674 w języku pol. z Lubomii na Śląsku), „chodzenie za Bohem" (Czechy), „Emmausgehen"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus - W LITERATURZE

  Forma dialogu rei. upowszechniona w średniowieczu, oparta na ewangelicznym wątku, przedstawiająca rozmowę podróżnych udających się po zmartwychwstaniu Chrystusa z Jeruzalem do E. ;

  w Polsce wystąpiła jako oficjum (np. Officium peregrinorum z XVI w.) lub jako fragment większego dramatu rei. (por. VI cz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emauzy, Na Slovanech

  Opactwo benedyktyńskie w Pradze (na Nowym Mieście) eryg. 1347 na prośbę ces. Karola IV dla mnichów słowiańskich z polecenia pap. Klemensa VI przez abpa praskiego -> Ernesta z Pardubic w celu utrwalania chrześcijaństwa wśród Słowian przez nauczanie i kult w ich własnym języku; nazwa pochodzi od perykopy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMAT

  (gr. emblema szczepionka, sadzonka), przedmiot lub znak symbolizujący określone pojęcie, ideę albo czynność.

  I. W LITERATURZE — Już Cyceron i Kwintylian formułą dicta e. określali wypowiedzi złożone na wzór kunsztownej mozaiki. Od wydania dzieła A. Alciatiego Emblematum liber (Au 1531) terminem e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANUEL

  (hebr. 'immanu'el Bóg z nami), symboliczne imię -> Mesjasza z Iz 7,14 i 8,8 (por. Mt 1,23).

  Zapowiedź poczęcia i narodzenia E. oraz nadanie mu tego imienia jest, wg Iz 7,14, znakiem Jahwe dla Ludu Bożego domu Dawida, potwierdzającym wiarygodność obietnic pomocy Bożej nie tylko w niebezpieczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA WĘGIERSKA Św. - W IKONOGRAFII

  E. bywa przedstawiana jako księżniczka lub tercjarka franciszkańska, zwykle z atrybutami miłosierdzia (chlebem, rybą lub dzbanem) i żebrakiem u stóp, a czasem z modelem kościoła w ręku lub z różami.

  Do najdawniejszych dzieł zalicza się rzeźbę z ok. 1240 (zakrystia katedry w Naumburgu) i miniaturę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /6 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETANKI

  Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim lub diecezjalnym pod wezwaniem Elżbiety Węgierskiej, poświęcające się pracy charytatywnej (pielęgnacja chorych we własnych szpitalach lub w domach prywatnych, opieka nad dziećmi, zaniedbaną młodzieżą lub starcami).

  Wywodzą się z franciszkańskiego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /15 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK

  Parafia i dekanat w kat. diecezji warmińskiej, a także parafia prawosł. i ewang.augsb. oraz dawny ośrodek obrony polskości na Mazurach. Pierwotną staroprus. osadę Łek (od rzeki, nad którą się znajdowała), wzmiankowaną 1254, zajęli na przełomie XIV i XV w. Krzyżacy; chociaż 1425 otrzymała prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

  (łac. emanare wypływać), proces wyłaniania się w hierarchicznym porządku doskonałości kolejnych postaci bytu (->• hipostaza) z prapoczątku utożsamianego z -*• absolutem. Pojęcie e., pochodzące z rei. kosmologii staroż. Wschodu, wprowadzone do filozofii przez -*• Plotyna, stanowi teor. podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /5 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPACJA

  (łac. emancipare oswobodzić, uwolnić), uwolnienie osób oraz grup lub narodów spod różnych ograniczeń (społ., polit., nar., obyczajowych), uważanych za krzywdzące lub przestarzałe; w staroż. Rzymie wyzwolenie dorosłego syna spod władzy ojca, w starożytności i średniowieczu także indywidualny akt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 184

  praca w formacie txt

Do góry