Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EMBRIOLOGIA

  (gr. embryon zarodek, płód, logos słowo), dział -> biologii zajmujący się badaniem rozwoju zarodkowego roślin, zwierząt i człowieka oraz budową organizmu do momentu narodzenia (-> embriogeneza); w znaczeniu szerszym — badanie procesów sterowanych przez układ nerwowy i wew-nątrzwydzielniczy, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYCI

  W prawie kanonicznym duchowni wysłużeni lub niezdolni do pracy (-> duchowieństwo); są oni uprawnieni do pobierania -> pensji kościelnej z dochodów -» beneficjum oddanego in. duchownemu lub z sum przyznawanych przez państwo tytułem odszkodowania za przejęte mienie kość, a także z kasy stow, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /6 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRUN

  Abpstwo hist, w pd.-wsch. Francji; bpstwo w E. powstało w IV w. (pierwszym bpem był św. Marcelin), a w VII w. wystąpiło jako metropolia, której do 1789 podlegały diec. Digne, Glandèves, Nizza, Vence, Senez oraz Antibes (od 1050) i Grasse (od 1224); od 1790 było przez 3 lata sufr. AixenProvence; konkordatem z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYK Św.

  ur. ok. 1007, zm. 2 IX 1031, książę węg. z dynastii Arpadów, jedyny syn króla -> Stefana I (po śmierci najstarszego Ottona) ; jego wychowaniu ojciec poświęcił traktat Institutiones morum ad E. ducerti.

  Wychowawcą E. był 1015-23 św. Geliert (-+ Gerard), pod którego wpływem prowadził on życie pobożne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERENCJA Św.

  Czczona w zakonie karmelitów; wg legend średniow., powołujących się na wizję mnicha Archosa z góry Karmel, była małżonką Stolana i matką św. Anny.

  Przedstawienia E. pojawiły się u schyłku XV w. w sztuce niderl., a nast. krajów będących w zasięgu jej oddziaływania; ukazują ją bez indywidualnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMFITEUZA

  (gr. wieczysta dzierżawa), umowa polegająca na przekazaniu dzierżawcy nieruchomości w wieczyste lub długotrwałe użytkowanie (-» dzierżawa) w zamian za coroczne świadczenie właścicielowi niewielkiego czynszu na znak uznania jego prawa własności.

  E., znaną w prawie babil, i gr., do prawa rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBOLIZM

  (gr. embolimos wtrącony), modlitwa mszalna rozpoczynająca się od słów „wybaw nas", następująca bezpośrednio po -»• Ojcze nasz; rozwija jego ostatnią prośbę o uwolnienie całej wspólnoty wiernych od zła; używana we wszystkich liturgiach z wyjątkiem bizantyjskiej.

  Powstanie e. przypada prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus

  (od 220 rzym. Nikopolis, a od VII w. arab. Amwas), niezachowane miasto judzkie położone ok. 30 km na zachód od Jerozolimy (I), znane z wielkanocnego objawienia się Chrystusa zmartwychwstałego (-»• chrystofanie) swym uczniom — Kleofasowi i Łukaszowi Ewangeliście (Łk 24, 13-35), co znalazło wyraz w licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus - DZIEJE

  W okresie przedchrześc. było ważnym punktem strategicznym (1 Mch 3,40) i terenem walk Judy Machabeusza (1 Mch 3,57; 4,3); ok. 160 prz.Chr. dowódca syr. Bakchides wzmocnił fortyfikację miasta (1 Mch 9,50); spalone przez Warusa w 4 prz.Chr. (FlavAnt XVII 10,9), było niewielką osadą; ok. 70 odzyskało dawne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus - W IKONOGRAFII

  Największe znaczenie zyskały 3 motywy zaczerpnięte z ewangelicznej relacji — droga do E. (Łk 24,13-29), wieczerza w E. i zniknięcie Jezusa sprzed oczu uczniów (Łk 24, 30-31).

  1. Wśród licznych przedstawień określanych tytułem droga do E. wyróżnia się odrębne wydarzenia, których wspólną cechą jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /7 158

  praca w formacie txt

Do góry