Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ENARKSIS

  (gr. enarchomai zaczynać ofiary), psalmodia antyfonalna, stanowiąca wprowadzenie do liturgii katechumenów; następuje po rycie przygotowania darów ofiarnych (proskomidia) i poprzedza część dydaktyczną; pozostaje w ścisłym związku z -» ektenią.

  E. jest pozostałością psalmodii i modlitw pierwotnego -*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCARNACIÓN

  Prałatura samodzielna w Paragwaju eryg. 21 I 1957 jako sufr. Asunción pod nazwą E. y Alto Paraná (1968 Alto Paraná została nową prałatura); została wydzielona z diec. Villarica oraz Concepción; zajmuje 16 528 km2 i liczy 266 410 mieszk., w tym 250 180 katolików, 22 parafie, 5 księży diec. i 41 zak., 47...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W TEORII NAUKI

  Występuje e. w wersji klasycznej, neoklasycznej oraz w wersji krytycznej.

  1. Wg e. klasycznego bezstronne badania nauk. nie zakładają pierwotnych koncepcji teor. ; poznawczo umysł jest bierny, a wywiedziona z doświadczenia wiedza zbudowana jest z prostych elementów niepowątpiewalnych.

  D. Hume, dokonawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /10 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPEDOKLES

  ur. ok. 492 prz.Chr. w Agrigento (gr. Akragas, na Sycylii), zm. ok. 432 prz.Chr. prawdopodobnie na wygnaniu na Peloponezie, filozof, lekarz, polityk, poeta i mówca.

  Wg E. rzeczywistość tworzą 4 zasady bierne, zw. korzeniami wszechrzeczy (Jub żywiołami, elementami, pierwiastkami), i 2 zasady czynne; zasadami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W PSYCHOLOGII

  Występuje e. w wersji epistemolo-gicznej, genetycznej i metodologicznej.

  Teorię e. epistemologiczno-genetycznego, uznającą doświadczenie za pierwotne źródło i podstawę poznania, najpełniej rozwinął J. Locke; sprowadzając idee do 2 źródeł (wrażeń i świadomości), zapoczątkował on psychologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREJSKIE NIEBO

  Ognisto-świetlista sfera znajdująca się poniżej nieba niematerialnego — siedziby -» Boga; oznacza -> raj oraz miejsce, w którym przebywają aniołowie i święci.

  Wyobrażenie n.e. wywodzi się z pogańskiej teologii neopla-tońskiej i astrologii chaldejskiej (Jamblich, De myst. 7,2; Prok-los, In Pol. Piat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ETYCE

  E. jest stanowiskiem odrzucającym możliwość pozaempirycznego poznania mor. i uznawania twierdzeń etycznych oraz postulującym konieczność jej oparcia na doświadczeniu dla zapewnienia statusu nauki realnej (empiryczno--indukcyjnej); zakłada doświadczenie (przeżycia wartościujące) jako instancję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /11 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt filozoficzny zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez R. -*• Avenariusa (autora nazwy e.) oraz (niezależnie od niego) E. -> Macha, zw. też epistemolo-gicznym -+• pozytywizmem, który opierając się na dokonanej przez D. Hume'a analizie -+ doświadczenia i krytycyzmie I. Kanta, badał genezę, funkcję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ESTETYCE

  E. występuje w metateorii estetyki, w teoriach -> piękna, estetycznego -> przeżycia i -* sztuki, a w specyficznym rozumieniu także w programach artyst., zaleceniach i regułach tworzenia dzieł.

  1. E. jest postulatem metodologicznym, w myśl którego podstawowa (e. umiarkowany) bądź jedyna (e. radykalny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /14 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  (gr. empeiria doświadczenie), stanowisko przyznające doświadczeniu dominującą lub wyłączną rolę w poznaniu; bywa przeciwstawiany aprioryzmowi i nazywany aposterioryzmem.

  Wyróżnia się e. teoriopoznawczy, przeciwstawiany racjonalizmowi, uznający doświadczenie za podstawowe lub jedyne źródło poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry