Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ENERGETYZM

  Pogląd uznający -> energię za podstawowe pojęcie, za pomocą którego wyjaśnia się wszystkie zjawiska przyrody; termin e. wprowadził w poł. XIX w. W. Rankine; idee e. podjęli w 2. poł. XIX w. i na pocz. XX w. G. Zeuner, E. Mach, P. Duhem, J.W. Gibbs, a zwł. W. Ostwald.

  E. jest uogólnieniem termodynamiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELBRECHTSZ, Engelbertsz, Engebrechtsz CORNELIS

  ur. 1468 w Lejdzie, zm. 1533 tamże, malarz niderl., twórca szkoły malarstwa pejzażowego.

  Po nauce u C. de Cotera w Brukseli założył pracownię w rodzinnym mieście, w której uczyli się m.in. A. Claesz i Łukasz z Lejdy. Dzieła E. charakteryzuje odejście od gotyku i skierowanie ku wł. manieryzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA

  (gr. czynność, działanie), w filozofii — aktywność lub moc działania, a w fizyce — zdolność do wykonywania pracy.

  Termin filoz. wprowadził Arystoteles na oznaczenie aktywności lub stanu bycia w aktualności w przeciwieństwie do bycia w możności (-»• akt i możność), niekiedy też utożsamiając je z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /8 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELHARDT MORITZ von

  ur. 8 VII 1828 w Dorpacie, zm. 5 XII 1881 tamże, historyk dogmatów.

  Studiował 1846-49 w Dorpacie, gdzie był uczniem m.in. F.A. Philippiego, a nast. w Erlangen, Bonn i Berlinie; od 1859 wykładał historię Kościoła w Dorpacie i wraz z A. von Oettin-genem oddziaływał na tamt. środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGBERDING HIERONYMUS OSB

  Imię chrzestne Karl, ur. 27 I 1899 w Bottrop, zm. 20 V 1969 w Gerleve (k. Münster), historyk liturgii.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Münster, gdzie 1923 uzyskał doktorat z biblistyki, przyjął święcenia kapł.; 1924 wstąpił do zakonu w Gerleve i po profesji zak. specjalizował się 1927--30 w Münster...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELHART LEOPOLD

  ur. 15 XI 1892 w Wiedniu, zm. 4 VIII 1950 tamże, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w Wiedniu (1913--17) przyjął święcenia kapł.; był wik. w Gloggnitz, a potem w Wiedniu wik., kaznodzieją katedralnym i sekretarzem ordynariatu (1919-34), dyr. Akcji Kat. i moderatorem sodalicji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGEL LUDWIK OSB

  ur. ok. 1630 w Wagrain k. Vöck-labruck (Górna Austria), zm. 22 IV 1674 w Grillenbergu (Dolna Austria), kanonista.

  Po studiach prawa na uniw. w Salzburgu uzyskał 1657 doktorat obojga praw, a 1658 przyjął święcenia kapł.; 1659-74 był prof, prawa kan. w Salzburgu i jednocześnie 1665-69 rektorem seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENEASZ z PARYŻA bp.

  zm. 27 XII 870 w Paryżu, teolog. Był kanclerzem (843-856) na dworze króla Karola H Łysego.

  Po śmierci bpa Erchenrada II (857) został wybrany przez duchowieństwo i lud bpem Paryża; brał udział w synodach kośc.; w odpowiedzi na apel pap. Mikołaja I do bpów Galii napisał 868 polem, dzieło Adversus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDEMANN SAMUEL

  ur. 18 III 1727 w Carlsdorfie (Hesja), zm. 31 V 1789 w Hanau lub Marburgu, teolog ewangelicki.

  Był synem duchownego kalwińskiego; przyjąwszy ordynację, został 1750 kaznodzieją w Jesbergu, 1753 nauczycielem gimnazjalnym w Hanau, nast. radcą konsystorialnym i inspektorem kośc., a 1782 prof, teologii na uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA

  (gr. enkyklios tworzący krąg, całkowity, paideia wykształcenie), wydawnictwo zawierające całokształt wiadomości z zakresu różnych dziedzin wiedzy składających się na ogólne wykształcenie (e. powszechne albo ogólne), a także określonej dziedziny wiedzy, nauki, kultury, epoki czy terytorium (e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry