Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    EPIDAUROS

    (obecnie Palaia Epidauros) miasto w pn.-wsch. części Peloponezu; w starożytności centralne sanktuarium Asklepiosa.

    Najpóźniej w V w. prz.Chr. do E. przeniesiono kult Asklepiosa prawdopodobnie z Trikke w Tesala (R. Herzog) i odtąd Asklepiosa zwano Epidaurios (Klemens Aleks., Protr. IV 52,4); o rozkwicie E. w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 330

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EPARCHIA

    (gr. prowincja) w Kościołach wschodnich terytorium podległe metropolicie (Sobór Nic. I c. 4), a później -»• biskupowi (IV): w cesarstwie rzym. termin e. oznaczał polit, prowincję wchodzącą w skład diec. cywilnej.

    E. jest od V w. terytorium bpa diec. z podległym mu ludem i miastem (odpowiednik ->...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EPIFANIA (1)

    (gr. epifaneia zjawienie się, objawienie), objawienie się -*• sacrum za pośrednictwem jakiejś rzeczywistości różnej od niego lub z nim się identyfikującej ; podstawowe formy e. (->• hierofanie i -* kratofanie) w religii jahwistycznej ST znalazły najpełniejszy wyraz w -* angelofaniach i teofaniach, a w NT...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 852

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ÉPÉE CHARLES MICHEL de l'

    ur. 25 XI 1712 w Wersalu, zm. 23 XII 1789 w Paryżu, pedagog, defektolog.

    Z powodu odmowy podpisania formuły molinistycznej, skierowanej przeciwko jansenizmowi, nie otrzymał po studiach teol. święceń kapł. i został pracownikiem adwokatury parlamentu; bp Troyes ofiarował mu kanonikat i udzielił święceń...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 918

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ENWIRONMENTALIZM

    (ang. environment otoczenie, środowisko), tendencja do akcentowania w rozwoju i zachowaniu jednostki lub gatunku czynników środowiskowych (fiz., biol., psychol. lub kulturowych) w większym stopniu niż czynników wrodzonych (-> natywizm) lub aktywności własnej.

    Wg głównych przedstawicieli e. fizycznego i...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 521

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EON de l' ÉTOILE, Eudo de la Stella

    zm. 1148 w Reims, twórca sekty rei. we Francji.

    Uznał siebie za syna Bożego, powołując się na liturgiczną formułę „per eum (Eon) qui venturas est cum gloria iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem", w której, jak twierdził, znajdowało się jego imię; zwolenników rekrutował spośród ludności...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /976

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EOS

    (gr. jutrzenka), starogr. bogini świtu, spokrewniona z wedyjską Uszas i łac. Aurorą; popularna w poezji i sztuce, nie odbierała rei. kultu.

    U Hezjoda jest siostrą Księżyca i Słońca, u Homera co rano wstaje z Oceanu, by nieść blask ludziom i bogom, wjeżdżając parokonnym rydwanem na niebo. Przejawia...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 063

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EPAGOGE

    (gr. sprowadzenie), niedyskursywny akt poznawczy (-» akt ludzki III), intelektualnie (intuicyjnie) ujmujący to, co istotne, najczęściej w danych doświadczenia.

    E. w arystotelesowskiej teorii nauki (jako systemu apodyk-tyczno-dedukcyjnego) służyła do wyprowadzania z materiału empirycznego oczywistych i...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /960

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ENTROPIA

    (gr. en w coś, trepo - zwracam, zmieniam), miara stopnia nieuporządkowania systemu; występuje w naukach przyr. — jako funkcja określająca stan układu termodynamicznego (w fizyce), jako miara nieokreśloności układu, tym większa, im jego stany są bardziej równoprawdopodobne, a tym mniejsza, im bardziej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /15 388

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ENTUZJAŚCI, entuzjastki

    Grupa radykalnych pisarzy i publicystów, w większości" spiskowców (1842-49), związanych z redakcją „Przeglądu Naukowego" (1842-44); nazwa pochodzi od G. Korbuta; obok red. pisma E. Dembowskiego i H. Skim-borowicza należeli do nich m.in. K. Baliński, H. Kamieński i J. Majorkiewicz.

    Częściej natomiast...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 326

    praca w formacie txt

Do góry