Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EPIGON

  Żył w końcu II lub na pocz. III w., zwolennik modalistycznego -» monarchianizmu.

  Wg Hipolita Rzym. był uczniem Noeta w Smyrnie (zdaniem P. Nautina nie był diakonem), skąd ok. 200 przybył do Rzymu i za pap. Zefiryna zorganizował wspólnotę kośc. (-» patrypasjanizm), pozyskując dla niej m.in. Kleomenesa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Nurt filozoficzny obejmujący poglądy -» Epikura, jego uczniów i zwolenników oraz zgodny z tymi poglądami sposób prowadzenia życia, zespolonego w nierozdzielną całość przez szkołę epikurejską, działającą od IV w. prz.Chr. do IV w. po Chr.

  Do bezpośrednich uczniów Epikura należeli m.in. Metrodor z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGONATION

  (gr. epina, goni kolano), szata liturgiczna w kształcie rombu, noszona u pasa przez bpów i niektórych dostojników w Kościele prawosł. oraz orm.; symbolizuje moc i wytrwałość w głoszeniu słowa Bożego (Ef 6,17; Hbr 4,12) oraz ręcznik, którym Chrystus wytarł nogi apostołom; jest także oznaką władzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIMAK i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy, zm. ok. 250 w Aleksandrii.

  Wg listu pap. Dionizego (259-268) do bpa Fabiusza z Antiochii (EuzebHist VI 41) byli podczas prześladowań za ces. Decjusza (249-251) więzieni i torturowani, a nast. uśmierceni rozżarzonym żelazem; zwłoki E. prawdopodobnie sprowadzono do Rzymu i razem z jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

  (gr. epigrafein wyryć, napisać), nauka zajmująca się odczytywaniem i interpretacją wczesnochrześcijańskich -» inskrypcji ; wyodrębniła się w XIX w. z nauki o starożytności jako nauka pomocnicza -> archeologii chrześcijańskiej.

  Autorzy klasycznych ujęć podręcznikowych e.ch. (E. Le Blant, S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ, E. Kowielin

  zm. 1 IV 1682 w Pustoziersku (u ujścia Peczory), jeden z przywódców ruchu staroobrzędowców (-» raskoł).

  Do klasztoru Sołowieckiego (na jednej z wysp M. Białego) wstąpił 1645 i 1652 złożył profesję zak.; 1657 osiadł w pustelni przy ujściu Suny do jeziora Onega; 1666 zwrócił się do cara z prośbą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKIA

  (gr. epieikeia łagodność , słuszność), sposób roztropnego stosowania prawa pozytywnego w wyjątkowej sytuacji, dokonany w myśl przypuszczalnego zamiaru prawodawcy, a nie wg samej litery prawa, która w nadzwyczajnych okolicznościach, nie przewidzianych przez prawodawcę, byłaby szkodliwa dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ SCHOLASTYK

  Żył w VI w., współpracownik Kasjodora w Vivarium, tłumacz dzieł gr. na język łaciński.

  Uważany za autora kompilacyjnego dzieła Historia tripartita (PL 69; W. Jacob, CSEL 71, s. XIII-XV), zawierającego w łac. przekładzie fragmenty dzieł historyków gr. Teodoreta, Sozome-na i Sokratesa; są one...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKLEZA

  (gr. epiklesis wzywanie), modlitwa do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego na dary ofiarne w celu ich przeistoczenia (e. konsekracyjna) oraz na uczestników liturgii eucharystycznej celem ich zjednoczenia i uświęcenia (e. komunijna); w liturgiach -* wschodnich Kościołów stanowi część ana-fory; w znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /18 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENIZM

  (gr. epifaino pokazuję, wykazuję), pogląd uważający zjawiska psychiczne (świadomość) za wywołane przez fizjologiczne (zwl. nerwowe) i przez in. zjawiska towarzyszące, choć nie mające wpływu na ich przebieg; nie łączą ich między sobą bezpośrednie związki przyczynowe.

  E. jest koncepcją filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt

Do góry