Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EPISTOLARZ

  Księga liturgiczna używana w średniowieczu, także pod nazwą -> comes; zawiera perykopy mszalnych -+ lekcji (lub tylko ich wykaz), głównie z -+• Apostoła (zwł. z epistolae składających się na corpus paulinum), a także ze ST, w układzie roku liturg. (proprium de tempore) i obchodów świętych (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALNY KOŚCIÓŁ

  Grupa wspólnot o strukturze episkopal nej (-» episkopalny system), wywodzących się z anglikańskiego Kościoła i usamodzielniających się pod tą nazwą, począwszy od XVII w.; istnieje w Szkocji (Episcopal Church of Scotland), Anglii (Reformed Episcopal Church in England), Ameryce Pn. (m.in. Methodist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLOGRAFIA PATRYSTYCZNA

  (gr. epistole list, grafo piszę), nauka o listach w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim.

  Autorzy chrzęść, przejęli teorię pisania listów z piśmiennictwa przedchrześc, zwł. z podręczników zawierających wskazówki pisania, ilustrowane przykładami, m.in. Pseudo-Demetriusza z przełomu ery chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /14 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALNY SYSTEM

  Forma sprawowania władzy kościelnej w -> ewangelickoaugsburskim Kościele, przyjęta także w ->• anglikańskim Kościele i wywodzących się z niego -> episkopalnych Kościołach, lub tendencje preferujące jurysdykcję -»• biskupa kosztem jurysdykcji -+ papieża, przejawiające się w Kościele kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPOD i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy z czasów prześladowania Kościoła lyońskiego przez ces. Lucjusza Weru-sa (161-169) i Marka Aureliusza (161-180).

  E. ur. ok. 160 w Lyonie, przyjaźnił się od dzieciństwa z A., chrześcijaninem pochodzenia gr.; po wspólnych studiach podjęli razem życie wg rad ewangelicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION

  (gr. pogrzebowy), powieczerije (-> komple-ta II) odprawiane w Kościołach wsch. w Wielki Piątek, a odnoszące się do Wielkiej Soboty z kanonem „O ukrzyżowaniu Chrystusa i płaczu Najświętszej Bogarodzicy", a także związane z nim hymny i tropariony; rzeczownik odprzymiotnikowy od XVII w. powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPAT

  (gr. episkopeo nadzoruję), wspólnota biskupów (-*• biskup) stanowiąca zespól prawowitych następców kolegium apostolskiego (-» Dwunastu), współdziałających z -* papieżem lub między sobą (-> kolegializm) w zakresie ogólno-kościelnym (-» Synod Biskupów), krajowym czy regionalnym (Konferencja Biskupów, -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /17 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPHANIA in CELICIA

  (ruiny Erzinköy k. Osmaniye w pd. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Anazarbus w rzym. prowincji Cylicja II: znanych 8 bpów z IV-VI1 w.; od XV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIMANIKA

  (gr. epi na, łac. manica rękaw, rękawica), słow. paruczi, ozdobne sztywne zarękawki, przytrzymujące rękawy -*• sticharionu; w Kościołach wsch. wchodzą w skład liturg. stroju bpa i kapłana oraz diakona (tylko w -> bizantyjskiej liturgii).

  E. wywodzą się prawdopodobnie od rękawic, które wkładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUR

  ur. 341 prz.Chr. na wyspie Samos, zm. 270 w Atenach, filozof; jeden z przedstawicieli filozofii hellenist. (obok Pirrona z Elidy i Zenona z Kition), inicjator szkoły filozoficznej, zw. -+ epikureizmem.

  Był synem obywatela ateńskiego; ok. 306 założył w Atenach szkolę, zw. „ogrodem E.", którą cechował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt

Do góry