Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ERGIETOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 XII 1908 w Korczynie, zm. 9 VIII 1965 w Hyżnem (k. Rzeszowa), duszpasterz i kompozytor.

  Jako dyrygent i kompozytor łączył pracę duszpast. w parafiach z organizowaniem chórów i orkiestr, zwł. w Dobrzecho-wie (1934-36), Brzyskach (1939-47), Brzozie Król. (1947-58) i Hyżnem (1958-65); był też dobrym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Ideał eremicki przeniknął do Kościoła zach. w IV w. dzięki rozpowszechnieniu żywota -+ Antoniego Pustelnika, napisanego przez Atanazego Wielkiego; wówczas pojawili się e. we Włoszech i na sąsiednich wyspach; ok. 360 Marcin z Tours zorganizował wioskę Mar-moutier (Galia) z kościołem i chatą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /22 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERDMANN JOHANN EDUARD

  ur. 13 VI 1805 w Wolmarze, zm. 12 VI 1892 w Halle, filozof.

  Po studiach teol. na uniw. w Dorpacie i filoz. pod kierunkiem G.W.F. Hegla oraz I.H. Fichtego w Berlinie został 1829 pastorem w Wolmarze, a 1836 prof, na uniw. w Halle; reprezentował nurt heglowski — logikę interpretował za pomocą pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGONOMIA

  (gr. ergon praca, nomos prawo, zasada), nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania pracy i jej warunków do fizjologicznych i psychicznych cech i możliwości człowieka, zwł. przez odpowiednie konstruowanie urządzeń technicznych, organizowanie środowiska materialnego i kształtowanie pozytywnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - WSPÓLNOTY

  Nazwę e. przyjęły liczne męskie i niektóre żeńskie wspólnoty-zakony (A), zgromadzenia zak. (B), a także kongr. bez statusu zak. (C) oraz stowarzyszenia (D), które mają charakter zespołów nieformalnych.

  A. ZAKONY —

  ° e. z Camaldoli i z Monte Corona (-> ka-meduli);

  ° e. z Chartreuse (-*• kartuzi);

  ° e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /19 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERBIL, Arbil

  Staroż. Arbela, archidiecezja katolicka obrządku chaldejskiego w Iraku, wznowiona 7 III 1968; zajmuje 40 000 km2 i liczy 450 000 mieszk., w tym 9250 katolików, 5 parafii, 5 księży diec. i 2 zak., 2 zakonników i 3 siostry.

   

  AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERASTIANIZM

  Popularna nazwa religijno-politycznej teorii o zależności Kościoła od państwa ( -» Kościół a państwo) stworzonej przez T. -> Erasta.

  Przyjmuje, że Kościół otrzymuje swą władzę od państwa i dlatego nie ma prawa uzależniać od siebie władzy świeckiej; dopuszcza też apelację od władzy kośc. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOS

  Podstawowy gatunek epiki, obejmujący większe utwory (zazwyczaj wierszowane), ukazujące dzieje bohaterów legendarnych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Genetycznym źródłem e. były -* mity, podania i baśnie, ukazujące genezę powstawania więzi społ.--mor., zbiorowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /16 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAZM Św. bp.

  zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

  Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPSTEIN JACOB

  ur. 10 X 1880 w Nowym Jorku, zm. 19 VIII 1959 w Londynie, rzeźbiarz, malarz i grafik pol. pochodzenia.

  Po studiach w Nowym Jorku przybył do Paryża, gdzie kształcił się w Académie Julian (1902-05) i Ecole de Beaux-Arts (1902--06); interesował się sztuką afryk. i rzeźbą prymitywną; przez pewien czas był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt

Do góry