Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ERIE

  Diecezja oraz ośrodek polonijny w Stanach Zjedn. (stan Pensylwania).

  Diecezja, eryg. 15 VII 1853 z części terytorium diec. Pittsburgh, jest sufr. Filadelfii; jej wybitnymi bpami byli m.in. Tobias Mullen (1868-99), który zbudował katedrę, i John Mark Gannon (1929-53), który 1933 założył Gannon College; do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERECHTEUSZ

  (gr. „prze- ziemny"), wężokształtny duch pałacu królewskiego z ateńskiego Akropolu (Ateny), czczony wraz z Posejdonem (czasem z nim utożsamiany) i Ateną w Erechtejonie, głównej świątyni Aten (zawierającej m.in. „morze E." jako dar Posejdona);

  w micie świątynnym jest synem Ziemi, wychowanym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W IKONOGRAFII

  E. przedstawiano o obliczach surowych i wyniszczonych ciałach, w sztuce wsch. jako starców z długimi włosami i brodą, w zach. zaś młodo i bez brody; wyobrażano ich półnagich w zapaskach z liści (np. Onufry w ikonie z ok. 1500, MN w Nowogrodzie) lub słomy (np. Paweł z Teb w obrazie z XVII w. J. de Ribery...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREKCJA

  (łac. erigere wznosić), akt prawny kompetentnego przełożonego kościelnego, powołującego do istnienia urząd kościelny, -> beneficjum, instytucję kościelną oraz stowarzyszenie kościelne; należy do różnych podmiotów władzy kośc. w zależności od przedmiotu, którego dotyczy; dzięki e. nowo powstała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /7 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERESOS, Eressus

  (na wyspie Lesbos w Grecji), dawne bpstwo w metropolii Mityléna w prowincji rzym. Lesbos; znanych 2 bpów z XI i XIV w.; 1927 wśród staroż. ruin E. odkryto 2 bazyliki wczesnochrześc. ; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XV 699.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI

  (gr. eremia pustynia), osoby żyjące w samotności (stale lub okresowo, pojedynczo lub zbiorowo) i praktykujący ubóstwo (łącznie z postulatem pracy), pokutę i modlitwę w celu ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem i osiągnięcia zbawienia (do V w. zwani też -» anachoretami) ; ponadto oficjalne lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREXIM

  Diecezja w pd. Brazylii (stan Rio Grande do Sul) eryg. 27 V 1971 z terytorium diec. Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje 5585 km2 i liczy 197 180 mieszk., w tym 172 410 katolików, 25 parafii, 36 księży diec. i 10 zak., 27 zakonników, 178 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 808-810; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - PODSTAWY IDEOWE

  Eremityzm zrodził się w chrześcijaństwie z potrzeby życia w samotności w celu rei. doskonałości (III); nawiązywał do eksponowanych przez ojców Kościoła miejsc, związanych z wędrówką Izraelitów po wyjściu z Egiptu (->- pustynia), ze schronieniem proroków Eliasza i Elizeusza, jak i działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT

  Miasto w pd. części NRD, ośrodek kat. życia kośc., stolica bpstwa i siedziba wydz. teologicznego.

  1. Miasto — zał. w VI w., zaczęło się dynamicznie rozwijać od XIII w. po wstąpieniu do Hanzy. Ok. 1300 miał E. ponad 20 kościołów par. i zak. ; z zak. żeńskich były tu m.in. benedyktynki (VIII w.-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /8 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  Wykrystalizowanie się form życia pustelniczego (e., anachoreci) wiąże się z zapoczątkowanym w III w. ruchem „pielgrzymowania na pustynię" i szerokim oddziaływaniem ojców pustyni, m.in. Pawła z Teb (zm. 341), zw. przez Hieronima pierwszym eremitą (PL 23,18-28), Antoniego Pustelnika (zm. 356) i in., którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /15 917

  praca w formacie txt

Do góry