Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  E. jest wieloaspektowym ukierunkowaniem myśli bibl., wyrażającym się w oczekiwaniu radykalnej przemiany ewentualnego końca dotychczasowego biegu historii, jej pewnej epoki lub całej doczesności.

  A. W STARYM TESTAMENCIE — Bibliści współcz. używają terminu e. w różnym znaczeniu, mówiąc bądź o historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /20 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESHOWE

  Diecezja w Republice Pd. Afryki eryg. 11 11951, sufr. Durbanu; 1921 utworzono tu apost. prefekturę Zululand, przemianowaną 1923 na wikariat apost., powierzony benedyktynom; zajmuje 26 364 km2 i liczy 790 000 mieszk., w tym 54 600 katolików, 23 parafie, 6 księży diec. i 35 zak., 64 zakonników, 208...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W TEOLOGII

  Doktryna o ziemskim kresie dwuwymiarowej (-»• dwuwymiarowość) rzeczywistości człowieka i świata, zapoczątkowanej przez -> stworzenie świata oraz kontynuowanej przez -*• wcielenie Syna Bożego, śmierć i -* zmartwychwstanie Chrystusa, a mającej się definitywnie zrealizować w związku z jego ponownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /43 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTREA

  Prowincja w pn. Etiopii, prężny ośrodek życia religijnego, mający wpływ na chrystianizację terytoriów ościennych, zwł. -<• Etiopii.

  E. była 1889-96 kolonią wl., a 1936 włączono ją do Wł. Afryki Wsch.; 1941-52 pozostawała pod wojskowym zarządem ang., nast. przyłączono ją do Etiopii jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESKAPIZM

  (ang. escape unikać czegoś), skłonność do ucieczki od rzeczywistości (zwł. od własnego -> ja), polegająca na zwróceniu myślenia w kierunku marzeń oraz uzależnianiu swych -*• decyzji od in. autorytetów; zapewnia poczucie -*• bezpieczeństwa i zwalnia od -» odpowiedzialności, lecz pozbawia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIZM

  Pogląd o bezwzględnym uwarunkowaniu całej historii -»• chrześcijaństwa, a także o mesjańskiej świadomości Jezusa i pierwotnego kerygmatu, apokaliptycznym oczekiwaniem -* paruzji i końca świata; powstał na przełomie XIX i XX w. i został nazwany konsekwentną -> eschatologią.

  Za twórcę e. uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERZURUM, Erzerum, Teodozjopolis

  Staroorm. Karin i ja-kobickie Kalin kala, (wsch. Turcja), bpstwo staroż. powstałe w IV w. w metropolii Cezarea Kapadocka w rzym. prowincji Kapadocja I, od VI w. bpstwo orm. (w IX-XII w. było tu także bpstwo jakobickie); 632 odbył się w E. synod w sprawie unii między Kościołem orm. i bizant.; po zniszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCOBAR y MENDOZA ANTONIO de SJ

  ur. 1589 w Valladolid (Stara Kastylia), zm. 4 VII 1669 tamże, teolog moralista, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1604 i po studiach filoz.-teol., przyjął święcenia kapł.; był prof, przedmiotów human, w szkołach zak., rektorem w Valladolid, znanym i cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i misjonarzem. W Examen de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESBUS

  Hebr. Cheszbon (Hesban we wsch. Jordanii), miejscowość bibl. i bpstwo tytularne w metropolii Bostra w rzym. prowincji Arabia.

  E. było stolicą Sichona, króla -> Amorytów (Lb 21,21-35); Mojżesz przekazał E. pokoleniu Rubena (Joz 13,17.21), które je odbudowało (Lb 32,3.37); później należało do pokolenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCRIVA de BALAGUER JOSEMARIA

  ur. 9 I 1902 w Bar-bastro (prow. Huesca), zm. 26 VI 1975 w Rzymie, działacz kośc, założyciel -> Opus Dei.

  Podczas studiów na pap. wydziale teol. w Saragossie studiował także prawo na tamt. uniwersytecie oraz w Madrycie, gdzie uzyskał doktorat; przyjąwszy 1925 święcenia kapł., pracował w parafiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt

Do góry