Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ESTERA

  (w LXX Esther), Izraelitka, krewna Mardocheusza (Est 2,5-7), zamieszkała w -> Suzie, stolicy -> Elamu, główna bohaterka -* Estery księgi.

  Imię E. wywodzi się prawdopodobnie od babil, bogini Isz-tar (->• Asztarte) albo od pers. stareh (gwiazda); drugie imię E. (zgodnie z praktykowanym przez Żydów w -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTERY KSIĘGA, Est

  Księga ST zaliczana (obok Pnp, Lm, Rt i Koh) do tzw. zwojów (megillot) należących do św. pism liturg. (-> Biblia 13,-* kanon Pisma świętego I); zawiera opowiadanie o bohaterstwie -*• Estery i podaje genezę święta Purim.

  Choć jest możliwe, że u podstaw Est leży hist, fakt nieoczekiwanego wybawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA

  (gr. aisthesis wrażenie zmysłowe), dyscyplina filozoficzna obejmująca zespół zagadnień z zakresu sztuki (zwł. dzieła), wartości piękna, estetycznego przeżycia, wartościowania i oceny przedmiotów estetycznych; różne definicje w poszczególnych kierunkach e. uzależnione są od przyjmowanych założeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTANCIA

  Diecezja w pn.-wsch. Brazylii (stan Sergipe) eryg. 30 IV 1960 jako sufr. Aracaju; zajmuje 6800 km2 i liczy 270 000 mieszk., w tym 265 000 katolików, 12 parafii, 15 księży diec., 40 sióstr.

   

  AAS 52(1960) 905, 53(1961) 91-92,108,202; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA - DZIEJE

  Wchodzące w zakres e. zagadnienia wzmiankowano już w najstarszych gr. tekstach poetyckich (Homer, Hezjod, Pindar); za początek filoz. refleksji estetycznej przyjmuje się natomiast pitagorejską teorię piękna, opartą na pojęciu harmonii (której najdoskonalszą realizację stanowi -» kosmos), oraz poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /18 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTAUNEÉ EDOUARD

  ur. 4 II 1862 w Dijon, zm. 1 IV 1942 w Paryżu, powieściopisarz.

  Kształcił się w kolegium jez. w Dijon, a 1882 podjął studia politechniczne w Paryżu, po których ukończeniu zajmował wyższe stanowiska w służbie pocztowej; jednocześnie uprawiał działalność lit., współpracując m.in. z „Revue des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA - PROBLEMATYKA

  Określenie przedmiotu e. pociąga za sobą właściwe dlań postulaty metodol., a przyjęcie określonych metod wpływa na wyznaczenie faktycznego przedmiotu badań.

  1. Wg przedstawicieli najbardziej upowszechnionego poglądu przedmiotem e. jest piękno, na co wskazuje większość dociekań estetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /21 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTE d'

  Lombardzki ród książęcy, boczna linia rodu -> Obertenghi, władający Ferrara (1240-1597), Modena i Reggio (1288-1859), a przejściowo także in. księstwami i miastami pn. Włoch; ich sukcesorzy spośród potomków legitymowanych rozwinęli austr. gałąź E., wygasłą 1875; kontynuacją niem. linii E. był dwór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /11 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

  Pogląd lub postawa przyjmujące swoiście rozumiane -> piękno za naczelną wartość zarówno w kulturze, jak też w życiu i postępowaniu człowieka; kierunek uznający wartości estetyczne, pojęte najczęściej jako subiektywne i wyłącznie formalne, za jedyne kryterium dzieła sztuki; także przesadne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTELI

  Diecezja w Nikaragui eryg. 17 XII 1962 jako sufr. Managui; zajmuje 7298 km2 i liczy 251 450 mieszk., w tym 243 950 katolików, 17 parafii, 17 księży diec., 6 zakonników, 44 siostry.

   

  AAS 55(1963) 108,941-943; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry