Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Za początek misji protest, w E. przyjmuje się przybycie P. Heylinga z Lubeki, który 1634 przełożył NT na język amharski (dziś urzędowy); jego wczesna śmierć przerwała jednak kontakty z ewang. chrześcijaństwem; 1769 przybył do E. podróżnik J. Bruce z mnichem etiopskim Abu Ruchi, który przetłumaczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  W sztuce Kościoła zach. E. związana z symboliką apokalipt. od 2. poł. IV w. wykazuje ścisły związek z ces. tronem — na reliefie sarkofagu z Tuskulum (Villa Parisi w Frascati) przedstawiono tron bez oparcia (solium regale) z poduszką i chustą (sudarium) na siedzeniu, a ponad nim duży -> monogram Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - ŚREDNIOWIECZE

  Wczesnochrześcijański typ E. utrzymał się w monumentalnym malarstwie rzym. po XIV w.; prawdopodobnie od niego zależny jest obraz E. w apsydzie kaplicy S. Apollinare w katedrze w Trieście (XII-XIII w.) ; także E. z gołębicą na ambonie katedry w Sienie utrzymana jest w duchu tradycji wczesnochrześc; E. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES NOWOŻYTNY

  Jakkolwiek E. należała do ulubionych tematów, nie była nigdy przedmiotem indywidualnego kultu z racji swej wieloznaczności i skomplikowanej egzegezy teol.; po XIV w. zanikła też zupełnie w monumentalnym malarstwie bizant., w którym jej miejsce zajął Ojciec Przedwieczny (-*• Bóg Ojciec II 2) i mandylion (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - GENEZA

  Wczesnochrześcijańska symbolika tronu kształtowała się na wzór pogańskiego kultu cesarza jako boga; od II w. w orientalnym i śródziemnomorskim kręgu kulturowym uroczystości dworskie rozpoczynano od ceremonialnego wystawienia tronu ces., będącego zdobionym szlachetnymi kamieniami niskim stołkiem bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETER

  (gr. aither blask nieba), świetlista materia nieba, w gr. kosmologii piąty żywioł, wypełniający niebo i stanowiący jego naturę.

  E. często identyfikowano z najczystszym -> ogniem lub górnym powietrzem (np. Homer, Hezjod, Parmenides), piątym żywiołem (przez Arystotelesa zw. pempte usid), bądź też z ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - LITERATURA

  Z racji kolonizacji i wprowadzenia chrześcijaństwa przez Niemców była E. od początku pod dominującym wpływem kultury niem., a piśmiennictwo o charakterze kośc. powstawało w języku łac. i niem. ; w języku estońskim występowały nazwy miejscowości, które przekazują kroniki Henryka Łotysza Origines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /9 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETERIA

  Właśc. Egeria, pątniczka, autorka opisu pielgrzymki do miejsc związanych z wydarzeniami ST i NT oraz liturgii jeroz. z końca IV w.

  Dzieło — znane jako Itinerarium Egeriae (SCh 21; CChr 175,37-103; przekł. pol. W. Szołdrski, PSP VI 167-227), zostało ujęte w formę listu do sióstr, prawdopodobnie mniszek;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTREICHER, Oestereicher DOMINIK FRANCISZEK

  ur. 1750 w Igławie (Moravy), zm. 12 III 1809 w Krakowie, malarz.

  Kształcił się w Wiedniu (prawdopodobnie w Akademii Sztuk Pięknych), a także w Wenecji i Neapolu, 1776-78 w Accademia di San Luca w Rzymie, gdzie zetknął się ze sztuką neoklasyczną; studiował malowidła Rafaela, kopiował freski A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA

  (gr. hetoimasia przysposobienie, przygotowanie), wyobrażenie boskiego tronu ; w sztuce chrześcijańskiej tron (znak władzy) zajęty symbolicznie (przez atrybuty) oznacza niewidzialną wszechobecność i wszechwładzę Boga w Trójcy Świętej jedynego lub pojedynczej osoby boskiej, a „pusty" — miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry