Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - LITERATURA RELIGIJNA

  Głównym lit. językiem E. jest geez, zw. etiopskim lub etiopskim klasycznym (najstarsze inskrypcje z IV w. z Aksum); w VIII-X w. geez wyszedł z potocznego użycia, pozostając nadal językiem liturgii i literatury aż do czasów współcz., a do poł. XIX w. był prawie jedynym językiem piśmiennictwa E. ; język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /21 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ

  Wspólnota chrześcijańska o charakterze eklezjalnym, należąca do grupy Kościołów przedchalce-dońskich, mająca od 1959 autonomię; uznaje honorowe zwierzchnictwo koptyjskiego patriarchy Aleksandrii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE

  Przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem Aleksandrii uzależniło od niej K.e. na długie wieki i spowodowało wyodrębnienie cywilizacji Etiopii spośród in. kultur Afryki. Asymilację -*• monofizytyzmu (V w.) umożliwił proces imigracji monofizyckich mnichów z Egiptu i Syrii po -*• Chalce-dońskim Soborze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /13 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DOKTRYNA i DUCHOWOŚĆ

  Zasady doktrynalne (zwł. -* monofizytyzm), organizację Kościoła, liturgię (-»• etiopski ryt) i duchowość (rola monastycyzmu) przejął K.e. od Kościoła macierzystego (->• koptyjski Kościół) ; jednak wiele z nich rozwinął i wzbogacił elementami judaistycznymi i rodzimymi afryk., które nadają mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /7 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - STATYSTYKA

  W 1911 E. (bez -* Erytrei) liczyła 4,5 min ludności, z czego 1500 katolików i 300 katechumenów; mieli oni 1 wikariat apost., 7 stacji mis., 17 księży (w tym 12 tubylczych), 15 sióstr.

  W 1972 na 25,5 min ludności było 162 000 katolików (z tego 75 000 obrządku łac, 87 000 obrządku etiopskiego), 13,5 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI RYT

  Obrzędy liturgiczne -»- etiopskiego Kościoła, ukształtowane w wyniku akomodacji aleksandryjskiej liturgii (także częściowo syr., palest, i bizant.) do rodzimej kultury afrykańskiej, pozostającej pod wpływem judaizmu; ma charakter wybitnie maryjny.

  Ze względu na brak świadectw staroż. nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia

  Od 1975 Ludowo-Demokratyczna Republika Etiopii, państwo w pn.-wsch. Afryce; graniczy na pn.--zach. i zach. z Sudanem, na pd. z Kenią, na pd.-wsch. z Somalią i Dżibuti, od pn.-wsch. oblewa je M. Czerwone (dł. ok. 800 km); zajmuje 1,22 min km2 i liczy 28,68 min mieszk. (1976); chrześcijaństwo wyznaje 55%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  Dzielą się na rodzime, obejmujące głównie pd. terytoria E., i napływowe, do których należy judaizm, wyznawany przez Falaszów, oraz islam, zwł. na wsch. i pd. terytoriach kraju.

  1. Religie rodzime — Ludy kuszyckie, nilotyckie i należące do prenilotyckiej (paleonigryckiej) warstwy kulturowej E. — Ageu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /10 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Początki chrześcijaństwa w E. datuje się, wg rodzimej tradycji, na poł. I w., przypisując je królowej Kandaki (Dz 8,27) oraz apostołom Bartłomiejowi i Mateuszowi;

  wg hist, świadectw Atanazego Wielkiego (Pros ton basilea Konst. ap.; PG 25,636) i Rufina z Akwilei (Hist. I 9 PL 21,478-480) wprowadził je w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Pierwsze kontakty między -> etiopskim Kościołem a Stolicą Apost. nawiązano na pocz. XVI w. za pośrednictwem Portugalii; wówczas pap. Leon X mianował 1517 F. Alvareza przedstawicielem Stolicy Apost. na dworze ces. Lybne Dyngyla (1508-40) i kapelanem portug. poselstwa w E.; 6-letni pobyt Alvareza przyczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 350

  praca w formacie txt

Do góry