Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - DZIEJE

  Pochodzenie E. jest dyskusyjne. Teoria o wsch. pochodzeniu E. (teoria zw. małoazjatycką), przyjęta na podstawie przekazu Herodota o migracji Lidów azjat. pod wodzą Tyrrenosa przed wojną trojańską (XIII w. prz.Chr.), została poparta występowaniem nazwy trs-w w egip. tekstach z tego okresu (E. Brizio, G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  (gr. obyczaj), konkretna postać moralności stanowiąca system obyczajów określonej grupy społecznej, wyrażający się w stylu życia. Jest realizacją przyjętego konwencjonalnie układu -f norm moralnych oraz próbą interpretacji moralnego -> prawa naturalnego, a konsekwencją przyjętej w grupie społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOGRAFIA

  (gr. ethnos lud, grafein pisać), nauka opisująca kulturę pojedynczych ludów lub grup etnicznych (zwł. społeczeństw pierwotnych kontynentów pozaeur. i ludu wiejskiego w Europie) i analizująca jej wytwory kulturowe oraz zachowania poszczególnych ludów na podstawie badań terenowych i studiów różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  (gr. ethnos lud, logos słowo), nauka ogólna o kulturze, problemach jej genezy, rozwoju i zróżnicowaniu ; ma na celu odkrycie ogólnych zasad rozwoju, praw czy struktur ukrytych pod zewnętrznymi przejawami kultury w postaci ludzkich wytworów i zachowań; zajmuje się opisem zewnętrznych przejawów działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /14 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOPSYCHOLOGIA

  (gr. ethnos lud, psyche duch, logos słowo), dział -*• społecznej psychologii obejmujący charakterystykę różnych grup etnicznych, zwł. żyjących w izolacji cywilizacyjnej, pokrewny z kulturową -* antropologią (II) i -»• etnologią.

  E. zapoczątkowali w 2. poł. XIX w. w Niemczech (jako psychologię ludów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  (gr. ethos obyczaj, logos słowo), nauka o genezie (-> filogeneza, -> ontogeneza), strukturze i funkcjach obyczajów zwierząt i ludzi.

  1. W aspekcie przyrodniczym — e. powiązana jest z -»• fizjologią, zoopsychologią, psychologią porównawczą i ekologią; nazwy e. użył po raz pierwszy franc, zoolog E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /11 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - SZTUKA SAKRALNA

  Relikty sztuki etiopskiej w postaci malowideł i rytów skalnych (w Erytrei — Dine, Hager. Kerora, Tokonda) oraz -> dolmenów, kurhanów i -> menhirów pochodzą w większości z okresu neolitu. Właściwa sztuka E. rozwinęła się pod wpływem ekspansji kulturalnej Arabii Pd. w okresie istnienia państwa Aksum (ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /19 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNARCHA

  (gr. ethnarches władca narodu, książę), tytuł niektórych autonomicznych władców nadawany przez najwyższą władzę zwierzchnią.

  W Palestynie i Syrii w okresie hellenist. i rzym. był tytułem pośrednim między godnością ->• tetrarchy i króla; jako pierwszy otrzymał go arcykapłan Szymon Machabeusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - MUZYKA SAKRALNA

  Jest w E. częścią składową tradycji kulturowej -> koptyjskiego Kościoła; jej źródła muz.--liturg. upatruje się w kulturze gr.-rzym., a nawet staroegip.; kształtowała się także pod wpływem syr. i żyd., a w niewielkim stopniu arab.; długotrwała izolacja Kościoła koptyjskiego od reszty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  (gr. ethnos lud, łac. centrum środek), pogląd (lub postawa) preferujący wartości reprezentowane przez własną grupę społeczną jako podstawowe i uniwersalne, oraz oceniający wg nich pozostałe grupy (zwykle negatywnie); w e. wyróżnia się stereotypowe postrzegania, wyobrażenia i przekonania o innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /5 776

  praca w formacie txt

Do góry