Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EUFORIA

  (gr. eu dobrze, fero niosę), stan wzmożonego przyjemnego samopoczucia, mający charakter normalny i przejściowy, albo będący fenomenem patologicznym, najczęściej pochodzenia organicznego ; termin e. wprowadzono do psychologii na oznaczenie stanów doświadczanych przez morfinomanów.

  Jako zjawisko normalne e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDOXIAS

  (ruiny, prawdopodobnie w pobliżu Yiirme w środk. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Pessinus w rzym. prowincji Galacja II; znanych 3 bpów z VI w.; w XIX w. tytularne bpstwo prawosł., od 1879 także katolickie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDEM z RODOS

  Żył ok. IV w. prz.Chr., filozof, uczeń Arystotelesa. Wraz z Teofrastem systematyzował dzieła mistrza; był współautorem dzieła z historii gr., którego zachowane fragmenty są głównym źródłem wiedzy o wczesnej nauce gr.; jego Fizyka wykazuje znaczne podobieństwa do Fizyki Arystotelesa.

  Niektórzy badacze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE KONGRESY

  Zgromadzenia katolików (o charakterze wybitnie masowym), organizowane w skali międzynar., krajowej i regionalnej; mają na celu umocnienie i zdynamizowanie więzi osobowej z Chrystusem dzięki pogłębianiu tajemnicy eucharystii, głównie w jej aspekcie egzystencjalnym (związek z życiem ludzkim), przez wykłady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTKI

  Popularna nazwa żeńskich zgromadzeń zak., związanych z kultem -> eucharystii.

  1. Eucharystki, soeurs de l'eucharistie, zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1856 w Brukseli przez Annę de Meeûs (18231904) i Jeana Battiste Boone'a SJ (17941871); 1863 uzyskały dekret pochwalny, a 1872 zatwierdzenie Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDOCIA

  (niezident. miejscowość w pobliżu Fethiye w pd.-zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Myra w rzym. prowincji Licja; znany 1 bp z VI w.; bpem tytularnym E. jest od 1958 sufragan gnieźn. Jan Czerniak.

   

  R. Janin, DHGE XV 1335; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY CHRYSTUS

  Późnośredniowieczne przedstawienia -> Jezusa Chrystusa jako eucharystycznego -t» Męża Boleści, żyjącego mimo śmiertelnych ran i przez nie uobecnionego w swej męce, a także — paralelnie do obrazu ->• Baranka (in 2,3) z motywem krwi wypływającej z przebitego boku do kielicha — uobecnionego i żyjącego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNA MODLITWA

  Centralna część liturgii eucharystycznej (-*• msza) w Kościele zachodnim (od -> prefacji do -» doksologii), podczas której dokonuje się ofiara, polegająca na -* przeistoczeniu darów chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; składają się na nią modlitwy i gesty celebransa oraz -> aklamacje wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /14 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY POST

  Powstrzymanie się od pokarmów i napojów na określony czas przed przyjęciem komunii dla okazania szacunku Chrystusowi obecnemu w eucharystii.

  Pierwsze wzmianki o p.e. pochodzą z III w. i zawarte są u Tertuliana i Hipolita Rzym. ; wprowadzono go obowiązkowo 318 w Afryce, a stopniowo w IV-V w. w całym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki mające na celu szerzenie kultu eucharystycznego (zwł. -»• adoracji Najświętszego Sakramentu I) oraz częstej -*> komunii, wydawane przede wszystkim przez zgromadzenia zakonne lub organizacje kościelne (-* adoracja Najświętszego Sakramentu II, -+ Najświętszy Sakrament III).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry