Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EWANGELICZNE STOWARZYSZENIE MODLITWY

  Lokalny odłam Kościoła ewangelickoaugsburskiego w -»• Giżycku o statusie wyznaniowego stow, zwykłego, ukonstytuowany po I wojnie świat. ; przewodzi mu główny kaznodzieja, któremu podlega zbór w Hamburgu; 1979 miało ok. 130 członków.

   

  T. Langer, Państwo a nlerzymskokatolickie związki wyznaniowe w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIZACJA

  Przepowiadanie światu -»• Jezusa Chrystusa oraz jego -»> ewangelii (I) w celu realizacji zbawienia człowieka (->> historia zbawienia); w sensie ścisłym oznacza przekazywanie chrześcijańskiego -* objawienia Bożego niechrześcijanom przez -*> misje w celu -*• chrystianizacji całej ludzkości (Dz 21,5; 2 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE

  Wspólnoty religijne powstałe w ugrupowaniach protestanckich (głównie w 2. poł. XVIII i w XIX w.), praktykujące chrzest dorosłych na podstawie ich osobistego wyznania wiary.

  E.ch. wywodzą się z ruchu baptystycznego (-*• baptyści I) w Anglii i Ameryce Pn., a ich szczególny rozwój w krajach eur. łączy się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

  Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

  Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIE

  Pierwsze 4 księgi -»• kanonu Pisma św. NT, przedstawiające życie, działalność i nauczanie -»• Jezusa Chrystusa, uznane przez Kościół za natchnione (->• natchnienie Pisma Św.); należą do nich -»• Mateusza Ewangelia, -*• Marka Ewangelia, -*• Łukasza Ewangelia, -*> Jana Ewangelia; inne e. zalicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANSTOŃSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

  II ogólnoświatowa konferencja ekumeniczna przedstawicieli 163 Kościołów chrześcijańskich z 48 krajów, obradująca 15-31 VIII 1954 w Evanston (k. Chicago).

  Wyznaczony na konferencji przygotowawczej 1950 w Toronto centr, temat „Chrystus nadzieją świata" na E.Z.O. zlecono do opracowania komitetowi doradczemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA

  Nazwa autorów -» Ewangelii włączonych do -*• kanonu Pisma świętego; do grupy e. należą -*• Jan Apostoł, -»• Łukasz Ewangelista, -*• Marek Ewangelista i -»• Mateusz Apostoł; natomiast nie zalicza się do niej autorów ewangelii apokryficznych (-*• apokryfy II A).

  W pismach NT nazywano e. Filipa Diakona (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA - KULT

  Poszczególnych e., rozwijający się w miejscach związanych z ich działalnością (Mateusza w Etiopii, Marka w Aleksandrii, nast. w Wenecji, Łukasza w Achai i Beocji, Jana w Jerozolimie i Efezie), stopniowo przenikał do liturgii rzym.; Jana czczono przypuszczalnie już w 1. poł. VI w. jako pierwszego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY

  Nazwa wyznawców Kościołów protestanckich powstałych w wyniku reformacji w XVI w. (-»- ewange-lickoaugsburski Kościół, -> ewangelickoreformowany Kościół), akcentująca rolę -» ewangelii i całej -> Biblii jako jedynego źródła objawienia Bożego (w odróżnieniu od katolików i prawosławnych powołujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA - W IKONOGRAFII

  E. są przedstawiani w postaci naturalnej lub symbolicznie, czyli jako 4 żyjące istoty — człowiek, wół, lew i orzeł- z bibl. wizji Ez (1,1-28), Iz (6,1-3) i Ap (4,1-9); ukazywane z nimbem i skrzydłami w postaci zwierzęcej bądź ludzkiej — albo jako pojedyncze antropomorfy zwieńczone symboliczną głową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /28 335

  praca w formacie txt

Do góry