Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA - PROBLEMATYKA

  A. W ASPEKCIE KOSMOLOGICZNYM — określa różnicowanie się poziomów organizacji materii nieożywionej, rozważane w ramach -> kosmologii relatywistycznej.

  Pierwszą koncepcję e. struktur kosmicznych zaproponował G. Lemaitre w 30-ych latach XX w. w postaci tzw. hipotezy pierwotnego atomu'; wg niego e. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXÁLTATE DOMINUM DEUM NOSTRUM

  Oficjum godzin kan. na święto -* Grobu Chrystusa, powstałe w XVIII w. dla -bożogrobców (II, IV) na podstawie wcześniejszego rymowanego oficjum Quam dulcís haec solemnia, z nowymi hymnami Sacri sepuleri gioriam oraz Audite tristes inferi; zatwierdzone 1742 nie upowszechniło się we wszystkich krajach (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), kierunek przyjmujący -*• ewolucję form organizmów oraz kultury od najprostszych do najbardziej złożonych pod względem organizacji; w aspekcie biologicznym — nauka o hist, przemianach gatunków istot żywych oraz mechanizmach i prawidłowościach tych przemian; w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE BIOLOGICZNYM

  Po wydaniu dzieła Ch. -»• Darwina O pochodzeniu gatunków (1859), w którym przedstawił on ideę -*• ewolucji (uzasadnienie twierdzeń—obecne organizmy mają wspólnych przodków, proces rozwoju form żywych jest deterministyczny i poznawalny, mechanizmy rozwoju form żywych działają nadal), zapoczątkowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  Problematykę e. zapoczątkował H. Spencer, a rozwijali lamarkiści i darwiniści o orientacji filoz. oraz biologowie o nastawieniu teor. (-* biologia teoretyczna) i filozofowie przyrody (-*• przyrody filozofia), podejmujący zagadnienia filoz. związane z procesem -> ewolucji.

  E. dotyczy małego odcinka życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /16 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWODIUSZ bp.

  ur. ok. 354-365 w Tagaście (obecnie Suk Ahras w Algierii), zm. ok. 426 w Uzalis (obecnie el-Alia w Tunezji), pisarz kościelny.

  Pracował w administracji państw.; chrzest przyjął od -* Augustyna (Conf. IX 8,17), któremu towarzyszył podczas pobytu w Ostii, gdzie był obecny przy śmierci jego matki Moniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE KULTUROWYM

  E. jest kierunkiem zakładającym rozwój kultury od form najprostszych do najbardziej złożonych, przyjmującym nieustanny postęp ludzkości; łącznie z teorią -* degeneracji i cykli stanowi ahist. ujęcie dziejów ludzkości ; dominował w naukach etnologicznych (->• etnologia) i religioznawczych (->•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /13 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), proces jednokierunkowy, nieodwracalny, przebiegający w -> czasie, powodujący różnorodność i postęp szczebli organizacji materii, występujący w sferze zjawisk kosmologicznych i biologicznych; definicję tę przyjęła grupa ekspertów na zjeździe 1979 w Chicago pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWARYST Św.

  Papież 97-105; wg Liber pontificate był synem zhellenizowanego Żyda z Betlejem i prawdopodobnie następcą pap. Klemensa I; informacje o jego męczeńskiej śmierci za ces. Trajana są niepewne; święto w MartRom 26 X.

   

  ASanc Oct XI 799-804; Duchesne LP I 126, III 72; Baudot-Chaussin X 886-887; J.P. Kirsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTARZ, evangelium excerptum, liber evangeliorum, ordo evangeliorum, perlcopae evangeliche

  Średniowieczna księga liturgiczna zawierająca -*• perykopy ewangelijne mszalnych -* czytań liturgicznych, sporządzana od XI w. na podstawie -> ewangeliarza (niesłusznie tak nazwana przez historyków sztuki) wg -> kapitularza mszalnego. E. używano w Kościele zach. w mszach uroczystych do czasów wydania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /12 462

  praca w formacie txt

Do góry