Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EXPERT HENRI

  ur. 12 V 1863 Bordeaux, zm. 18 VIII 1952 w Tourrette (Alpy Nadmorskie), muzykolog i bibliotekarz.

  Od 1881 uczył się w Paryżu w szkole muzyki kościelnej, zał. przez Louisa Niedermeyera; później studiował u C. Francka i E. Gigout; 1909-33 był bibliotekarzem, a od 1920 kierownikiem biblioteki w konserwatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM GAUDHS

  Hymn o św. Wojciechu, używany na Węgrzech w XIV w., nie występujący w brewiarzach pol.; odpowiednik hymnicznej sekwencji Corona sanctitatis et immortalitatis; autor wysławia skuteczne zmagania się Świętego z trudnościami życia i obecne wstawiennictwo za ludźmi, a także prosi go, by pomógł im znaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPONIBÍLIA, propositiones exponibiles

  Zdania niejasne ze względu na ukrytą złożoność, wymagające wyjaśnienia; termin e. wprowadzono w XIII w.

  E. występują, jeśli:

  ° używa się wyrażeń synkategorema-tycznych, takich jak m.in. jedynie, oprócz, tylko, jako, o ile, niektórzy (np. jedynie weseli się śmieją = weseli się śmieją, a inni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX IMPOSITA NOBIS

  Bulla cyrkumskrypcyjna, ustalająca organizację terytorialną Kościoła w Królestwie Pol., wydana 30 VI 1818 przez pap. Piusa VII.

  Była wynikiem rokowań prowadzonych w Rzymie pomiędzy ros. ambasadorem AJ. Italińskim i przydanym mu 30 III 1817 L. Potockim, a sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX CATHEDRA

  Zwrot uwydatniający fakt uroczystego, nadzwyczajnego i nieomylnego nauczania papieża (-> nieomylność papieża), który występuje jako najwyższy pasterz i nauczyciel Kościoła oraz działa na mocy swej najwyższej władzy apost., określając prawdę wiary lub moralności w sposób zobowiązujący wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXCELSAM PAULI GLORIAM

  Hymn (od 1971) w II nieszporach święta Nawrócenia Pawła Apostoła (21 I), powstały na podstawie hymnu -> Paule doctor egregie.

  Utwór składa się z 6 zwrotek; sławi apost. gorliwość Pawła w głoszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa, równą co do intensywności z jego wcześniejszym zaangażowaniem w zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXECRABILIS

  Bulla pap. Piusa II potępiająca apelację od decyzji papieża do przyszłego soboru, ogłoszona 18 I 1460.

  Była odpowiedzią na apelację uniwersytetu paryskiego przeciw rozpisanej przez Piusa II dziesięcinie tur. ; traktuje taki akt jako sprzeczny z prawem kan. i szkodliwy dla utrzymania porządku w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM

  Wg poglądów H. Spencera opublikowanych w Principles of Psychology (Lo 1855) ciągły rozwój przyrody odnosi się również do rozwoju psychiki; polega on na ustawicznym różnicowaniu się najpierw czynności przystosowawczych, a nast. także organów lub ich części — odbieranie bodźców różnicuje się przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA - DZIEJE

  Idea e. u myślicieli staroż. (chiń., egip., gr.) wiąże się z próbą wyjaśnienia początków wszechświata i jego rozwoju. Najczęściej przyjmowano 4 lub 5 elementów (Chińczycy — wodę, drzewo, ogień, ziemię, złoto, Grecy zaś — wodę, powietrze, ogień, ziemię), z których przez stopniowe połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /11 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE ETYCZNYM

  E. oznacza bądź próbę zastosowania biol. teorii -*• ewolucji (I B) do określenia naczelnej zasady etycznej lub istoty powinności mor. ludzkiego postępowania, bądź próbę zastosowania idei postępu dla określenia treści szczegółowych norm etycznych lub mor. słuszności ludzkiego postępowania.

  Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 329

  praca w formacie txt

Do góry