Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EXPOSITIO DOCUMENTIS MUNITA

  Żółta księga, zbiór 100 dokumentów z 1845-66 (oraz 3 dodatków) mówiących o stałych zabiegach podejmowanych przez pap. Piusa IX w celu usunięcia przeszkód w pracy Kościoła rzym.kat. i unickiego w Rosji i Królestwie Pol.; w języku wł. i franc, ukazał się 1866, a w łac. 1870.

  Podejmując 1843 negocjacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX MORE DOCTI MYSTICO

  Utwór przypisywany św. Grzegorzowi I Wielkiemu; od 1971 jego I cz. (5 zwrotek) stanowi hymn czytań niedzieli, a II cz. (4 zwrotki) — hymn laude-sów niedziel wielkiego postu; stawiając proroków i Chrystusa za wzór, zachęca on do postawy pokutnej — skupienia, powściągliwości języka, opanowania w jedzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS TERRA

  Anonimowy hymn, prawdopodobnie z X w., na II nieszpory oficjum o a-postołach, będący wersją hymnu Exsultet orbis gaudiis, występującego do 1971 również w I nieszporach i laudesach; jest pieśnią radości nieba i ziemi sławiącą apostołów; zawiera także prośbę o uleczenie z grzechu, umocnienie w dobru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPOSITIO MISSAE

  (łac. wykład mszy), średniowieczny traktat uniw. lub podręcznik dla duchowieństwa z komentarzem (hist., dogm., prawnym i ascet.) do mszalnych modlitw oraz obrzędów (rubryki).

  E.m. miał formę wykładu modlitw i -> symbolu wiary Kościoła pierwotnego; początkowo poprzestawano na wyjaśnieniach modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS AFFLICTIONIBUS

  Bulla wydana 1 X 1567 przez pap. Piusa V w celu zakończenia sporów wywołanych przez M. -> Bajusa na temat pogodzenia doktryny protest. o łasce (-> natura i łaska) z -» augustynizmem (II); papież odrzucił w niej 76 zdań doktrynalnych Bajusa (BF VII 110-127), stanowiących punkt wyjścia sporów wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSEQUATUR - PLACET

  (łac. exsequi wykonywać, piacere zgadzać się), pozwolenie władzy świeckiej na ogłaszanie lub wykonywanie aktów władzy kośc. (papieży, soborów, bpów, synodów) w granicach danego państwa; terminem e. (exsequatiir) dawniej oznaczano udzielanie pozwolenia w stosunku do -»• aktów Stolicy Apostolskiej (czyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS CHRISTIANI ORBIS REGIONIBUS

  Encyklika pap. Benedykta XIV wydana 16 X 1756 w celu złagodzenia sporów i niepokojów religijnych we Francji, wywołanych bullą pap. Klemensa XI -* Unigenitus z 8 IX 1713, potępiającą 101 jansenistycznych zdań P. Quesnela.

  Bulla pap. z 1713 spowodowała rozdwojenie wśród duchowieństwa; jej przeciwnikom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSUL FAMILIA

  Konstytucja apost. o duszpast. opiece nad emigrantami, wyd. 1 VIII 1952 przez pap. Piusa XII (AAS 44(1952) 649-704; przekład pol. Studia polonijne 4(1981) 15-58) w celu zabezpieczenia im rei., mor. i społ. opieki (-> emigracyjne duszpasterstwo).

  W części hist, papież przytoczył liczne dowody troski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

  (łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /14 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET

  Wlaśc. Exsultet iam angelica turba caelorum, zw. praeconium paschale, orędzie wielkanocne związane z zapaleniem -> światła w Wigilię Paschalną (paschalne triduum), śpiewane przez -> diakona w formie -> prefacji (z prologiem).

  1. Geneza i dzieje — W pn. Italii, w Galii, Hiszpanii i pn. Afryce od IV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 637

  praca w formacie txt

Do góry