Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EZECHIEL

  (hebr. jechezke'l, jechazzek'el Jahwe umocnił), prorok, syn kapłana Buziego; uprowadzony do Babilonii 597, osiadł z zesłanymi współziomkami w Tel Abib (pagórek kłosów), położonym nad Eufratem (w pobliżu Nippur).

  1. Życie i działalność E. przedstawia jego księga (-* E-zechiela księga), datująca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /9 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYCK van

  Bracia HUBERT, ur. ok. 1370 w Maaseik (Limburgia), zm. 18 IX 1426 w Gandawie, JAN, ur. ok. 1390 w Maaseik, zm. 9 VII 1441 w Brugii, malarze niderlandzcy.

  1. HUBERTOWI, który nie pozostawił dzieł sygnowanych czy datowanych, przypisuje się Kobiety u grobu Chrystusa (Zbiory Beuningen w Rotterdamie) i Zwiastowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /7 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYMONTT GUNDYSŁAW OP

  ur. 1761, zm. 1846 w Duniłowiczach (k. Wilejki, Białoruś), malarz, rytownik.

  Po studiach filoz.-teol. złożył 1784 śluby zak. i przyjął święcenia kapł.; następnie pracował jako nauczyciel rysunków w szkole w Uszaczu (k. Lepla) oraz w gimnazjum dominikańskim w Grodnie (1787-1802); 1815 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSURGE DOMINE

  Bulla zawierająca oficjalne potępienie doktryny M. Lutra, wydana 15 VI 1520 przez pap. Leona X.

  Papież, po wprowadzeniu w którym cytował teksty psalmów i posługiwał się bibl. obrazami oraz cytatami z pism ojców Kościoła, podkreślił, iż poglądy Lutra wypływające głównie z odrzuconego już przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYSYMONTT ALEKSANDER ks.

  ur. 26 II 1883 w Grodnie, zm. 30 VII 1966 w Sydney (Australia), duszpasterz Polaków na Dalekim Wschodzie.

  Po studiach teol. w Petersburgu przyjął 1906 święcenia kapł.; jako wik. i prefekt w Mozyrzu (Polesie) wszedł w zatarg z władzami szkolnymi, które dopatrywały się u niego szkodliwej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSURGENS DIVA RATIONE

  Anonimowa sekwencja na święto Nawiedzenia NMP, powstała prawdopodobnie w XV w. w klasztorze św. Elżbiety we Wrocławiu (mszał zaginiony); opiewa powitanie Maryi przez Elżbietę i uczczenie jej jako matki Słowa wcielonego, a nawiązując do przebywania w domu Zachariasza staje się prośbą wiernych o niebo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CLARO SIDERE

  Hymn o św. Wojciechu, występujący w niektórych brewiarzach praskich z XV w. oraz w brewiarzu krak. z ok. 1436-50 (rpsBKapKr 29); powstał przypuszczalnie w środowisku domin., co sugeruje pierwsza jego strofa, będąca przeróbką hymnu ku czci św. Piotra z Werony.

  Jest wezwaniem do radości z męczeńskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET LAM ANGELICA, FESTIVA

  Hymn w oficjum ku czci św. Jadwigi Śląskiej we wrocł. rpsach z XIV w. (wchodzi w skład oficjum -* Laetare Germania) oraz w krak. psałterzach domin, z 1508 i 1509; wzywa do radości w dzień narodzin Świętej, nazywając ją nową -> Esterą z racji pokory, -*• Judytą z powodu umartwienia i pokonania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET IUBILO CURIA CAELI

  Hymn o św. — Elżbiecie Węgierskiej powstały w XV w. prawdopodobnie w konwencie franciszkanów w Legnicy, znaleziony przez H. Kowalewicza jedynie w 2 tarnt, zbiorach hymnów z XV-XVI w. (rpsBUWr IO 96,114); składa się z 6 strof po 3 rytmiczne wersety nierymowane. Sławi Elżbietę, która wzgardziła światem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS ROMAE

  Hymn w I nieszporach na święto -* Śnieżnej Matki Bożej (5 VIII — rocznica konsekracji bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie), zachowany w brewiarzu wrocł. z ok. 1420 (dopisany w 2. poł. XV w. wraz z oficjum -> Veliere, Chrisie); wysławia Boga za oznaczenie śniegiem (w środku lata) miejsca budowy świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry